Kolla oss gärna på Facebook.

Denna blogg har bu varit igång rätt många år. Vi kan konstatera att vi har en hel del trogna läsare som läser och kanske beaktar texterna. Andra kanske tycker helt annorlunda och så måste det få vara i en blogg. Vi prövat att lite mer osystematiskt lägga in texter och inlägg på Facebook. Det blir kortare texter eller tankar vilket kanske bäst passar det “formatet”. På Facebook finns också länkar till andra intressanta sidor med innehåll liknande denna blogg.

Så gå gärna in på facebook och sök klassiskbaptism så kommer Du rätt!

Eller klicka här nedanför

 

https://www.facebook.com/baptisterna/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan, en pastors fundering och en professors viktiga konstateranden.

Equmeniakyrkan igen

Rubrik i kristna tidningen Dagen:

”Sluta rädda kyrkor och börja rädda människor

Lrs Gunther, pastor Equmeniakyrkan

Jag är pastor i Equmeniakyrkan, ett krympande kyrkosamfund. Men en växande kyrka är en biprodukt inte ett huvudmål. Det vi alltför sällan talar om är att människor behöver bli frälsta, skriver Lars Gunther”

KOMMENTAR utifrån ett “klassiskt baptistiskt synsätt.”

– Om man ser kyrkan som en förening eller religiös organisation har Equmeniakyrkans pastor rätt i det han uppenbrt befarar. Tillväxt av antalet formella medlemmar är kanske inte nummer ett. Hans ord om ett “krympande kyrkosamfund” är ju de facto korrekt. Denna formella verklighet kan ju vid behov ifrågasättas. Och det är ju lätt att följ sådant. Inte lls utan fog används begreppet “betjänande” vilket är ett statistiskt mått på hur en församling bedömer att den juridiska organisationen når människor totalt dvs medlemmar oh andra som beteknas som betjänande. Begreppet betjänade måste definieras om det skall kunna bli statistiskt jämförbart.

I olika sammanhang brukas ordet BETJÄNANDE spm ett slags kosmetiskt ord då den faktiska minskningen av antalet medlemmar ser mindre allvarligt ut då fler ingår i betjände-begreppet.

Det finns skäl att granska hur begreppet används då det också är underlag till kyrkornas äskande av stöd från statsmakterna. Mer personer i verksamheten förutses öka chanserna att få in sekulära skattemedel i verksamheten.

Professor Hageviks funderingar kring ordet betjänande, Myten om antalet betjänade

En som försökt förstå detta är statsvetaren Magnus Hagevi. Professor i statskunskap och medlem i en Equmeniförsamling. Han har i bifogad text lyft fram begreppet:

Myten om antalet betjänade i frikyrkorna

 

Maagnus Hagevi är medlem i en församling tillhörande Equmeniakyrkan. I Sändaren där han ofta skriver ledare beskrev gan sina tankar om kyrkans utveckling och medlemstapp/begränsning av förmågan att nå människor med budskapet om frälsning, så här. Utdrag från tidningen Sändaren:

På 1960-talet menade många forskare att kyrka och kristen tro skulle dö ut. Det som skulle kunna fördröja ett kyrkligt borttynande var om församlingar accepterade och underordnade sig sekulariseringen. De församlingar som anpassade sig till sekulariseringen genom att utforma en uttunnad teologi som tonade ned det specifikt kristna, undvek att tala om Jesus, evigt liv och Bibeln skulle överleva längst.

Forskarna kallade detta för intern sekularisering: Kyrkor som sekulariserade sig själva skulle vara relevanta för flest människor. Däremot skulle församlingar marginaliseras och försvinna om de fortsatte att sätta Jesus i centrum genom att framhålla betydelsen av att ha en personlig relation med Jesus, tycka att Bibeln är viktigt, tro på under, uppståndelsen och ett evigt liv.

I undersökningar av kristna församlingar har forskare nu noterat att några tycks ha anammat strategin med intern sekularisering och tonat ned kärnan i det kristna budskapet för att anpassa sig till vad de uppfattar som samhällets förväntningar.

De predikar vad som kan beskrivas som en uttunnad teologi. Exakt vad olika studier anser indikera en uttunnad teologi skiftar, men några vanliga är att tona ned bekännelsen av Jesus gudomlighet och efterföljelse, evangelisation och Bibelns betydelse till förmån för allmänt religiösa termer och att andra religioner är likvärdiga.

Förhoppningen kunde vara att de på så sätt uppfattas som attraktiva för en annars ointresserad omgivning.

I ett växande antal internationella studier noteras att de kyrkor och församlingar som valt att på detta sätt tunna ut teologin och tona ned
Jesus för att uppfattas som öppna och nå fler i stället tenderar att vara de som når minst människor och tappar flest anhängare.

Flera studier visar i stället att församlingar som betonar vikten av en personlig relation med Jesus, efterföljelse, Bibelns betydelse, evangelisation, uppståndelsen och annat som på detta sätt sätter Jesus i församlingens centrum är de som står emot sekulariseringen. Forskare kallar dessa sätt att sätta Jesus i centrum för evangelisk teologi. En sådan teologi tror att det är Jesus som öppnar upp och når människor.

Det finns alltid olika erfarenheter. Forskningsresultaten säger inte att de gäller för alla, utan för de allra flesta.

Equmeniakyrkans församlingar har skiftande teologisk orientering som nog hamnar olika i forskarnas kategorier. Samfundet har en del församlingar där det forskarna kallar en evangelisk teologi inte framhävs. Samtidigt är Equmeniakyrkan en av de frikyrkor som tappar flest medlemmar.

Minskningen av andelen medlemmar i Equmeniakyrkan är minst i regioner som starkast associeras med evangelisk teologi.

Situationen framkallar flera frågor. Är det något som hindrar en kyrka som strävar efter förändrande möten med Jesus att betona evangelisk teologi och församlingstillväxt?”

Professor Magnus Hagevi

KOMMENTARER FRÅN KLASSISK BAPTISM BAPTISM BLOGG:

Vi  fick ju som efterföljare till Jesus ett rätt tydligt uppdrag om missionera så att människor omvänds till Kristus och härvid kan få del av frälsningen i Jesu namn.

Equmenia pastorn talar om är att människor behöver bli räddade eller frälsta. Hans konstaterande att ”vi” (med uppenbart syfte till hans kyrka), har valt att tala om allt möjligt annat som andra föreningar och organisationer jobbar med. Professor Hagevis text understryker pastorns budskap på et levande och tydligt sätt.

Det är ju klart bättre om kristna kämpade för jämställdhet, solidaritet, fred, klimat och miljö och därvid stärker befintliga organisationer som jobbar med det. Att göra kyrkan som en plattform för samma sak känns som en fel prioritering. Erbjudande om Frälsning genom Jesus kommer inte någon annan stans ifrån. Det behövs flera kristna drivna av Guds ord och helig Ande i politik och samhälle.

Spännande när en kyrkas pastor efterlyser mer av förkunnelse om frälsning. Viktigt tt notera det skinnehåll som professorn i statskunskap ger i samma fråga om kyrkans roll i evangelisationen,

Det säger något om huvudmannen alltså kyrkan? Eller hur? Kanske har man för obettänky och välvilja följt efter tidens utveckling och trott att “låga trösklar” och försiktig presentation gör att människor av välkomnande i social gemenskap  kyrkan och blir därvid inkluderade. Till vad? Till social gemenskap?  Till Kyrkan som organisation eller människor som möter Jesus och Frälsningen. Eller för att tala väckelserörelsens språk; Vi visar vägen til korset vårt enda hopp. Till omvändelsen, försoninge och nåden och ett evigt liv. Visst det är svåra ord. Lite bortglömda kanske besvärliga men väldigt viktiga. Precis den frågeställning som Equemenia pastor Gunther initierade. Bra gjort!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NORSKA BAPTISTERNA GÅR TILL OCH HÅLLER FAST VID EN BIBELTROGEN KLASSISK GRUNDSYN PÅ TEOLOGI  OCH EVANGELISKT ARBETE

Bakgrund

Denna blogg “Klassisk baptism och kristen tro” skapades under den sista tiden av Svenska Baptistsamfundets officuiella verksamhetsår. Samfundet gled då in i en slags “liberalteologisk” röra där Guds ord inte längre var Guds ord och där “politiskt korrekt” inflytande blev allt starkare.

När sedan Baptistsamfundet inkluderades i Equmeniakyrkan ökade hastigheten från den klassiska väckelserörelsens livskraft, Från tilltro och trohet på Bibeln som Guds ord…. till det som idag är Equmeniakyrkan. Av flera bedömare den mest liberalteologiska verksamheten vid sidan av Svenska kyrkan.Ännu finns ett stort antal församlingar som verkar och arbetar med klassisk kristen tro som grund. Hönokonferensen är en slags manifestation av det arvet. Glädjande och livgivande. Men det finns en aktiv och stark  kyrkoledning som medvetet och strategiskt marknadsför och styr mot en helt annan kyrka. Att marschera i Pridetåg tycks vara en nödvändig åtgärd för en kyrkoledning som vill öppna för även evangelikala församlingar men genom sådant agerande sätter man ned foten. Till sorg för en del av den kyrka man leder. När kyrkoledningen anser att Muhammeds Gud är densamme som vi tillber i Fader vår har man ramlat utanför klassisk tro och kyrkans rötter. Men hamnat i den politiskt korrekta fåran som förre ärkebiskopen Hammar och biskop Bonnier i Skara vilar i. Uppenbart under stark påverkan av såväl Ichtar som Baal. Något som gång på gång lyfts fram i denna blogg under många år.

 

Nu har de norska baptisterna tagit ställning och gjort det som Equmenikyrkan och de baptister som ännu inte lämnat liberalteologin borde göra genast. xet borde väcka bitr. kyrkoledare Karin Wiborn

som en gång i tiden avskildes som baptistpastor.

 

Bønn med hvilepuls | Series | Livets vann

BJÖRN OLAV HANSEN BAPTISTPASTOR NORGE

Baptistpastor Bjorn Olav Hansen i Norge redogjorde för smfundets beslut i fråga om synen på skapelseordning, man och kvinna och äktenskap. Detta ett utdrag och översättning från hans inlägg på Facebook.

“”Norska baptistsällskapets landsmöte – som nu blivit Baptistkyrkan Norge – har talat: “Norska baptistsällskapet upprätthåller sin syn på äktenskap mellan man och kvinna som Guds goda arrangemang för samlevnad.

Mot bakgrund av detta godkänner inte baptistsamhället pastorer som lever i samkönad samexistens. Detta ställningstagande ingår i huvudstyrelsens riktlinjer för sysselsättningsrådet, enligt artikel 12,b och ingår i Norska baptistsällskapets förståelse för baptist tro och ordning, enligt artikel 2. Inte heller de som är valda till församlingsledningen (församlingsfullmäktige) ska leva i samkönad samexistens. Samtidigt betonar vi vikten av att möta alla människor oavsett sexuell läggning med omsorg och värme och ber församlingar ta medvetna steg för att främja välgörenhet, jämlikhet, respekt och inkludering för alla människor med öppenhet kring utmaningarna kopplade till samlivsfrågor. Nationalförsamlingen vill etablera en order som avbryter baptistsamhällets demokratiska processer för kyrkor som inte är lojala mot baptist tro och ordning. Nationalförsamlingen ber huvudstyrelsen att förbereda förslag till lagstiftningsändringar i linje med detta inför nationalförsamlingen 2024. “

I helgen samlades nära 200 delegater från landets 104 baptistförsamlingar till landsmötet i Ålesund. Styrelsen lade fram ett förslag om att man förstår äktenskap som ett gudgivet arrangemang för man och kvinna. «Med bakgrunden till detta borde DNB inte godkänna pastorer som lever i samkönad samexistens».

Många tyckte dock att huvudstyrelsens förslag inte gick tillräckligt långt och det fanns en särskild reaktion på ordet “bör”. Tidigare generalsekreteraren Magnar Mæland lämnade in ett motförslag där det stod att baptistsamfundet inte accepterar pastorer eller medlemmar i församlingsråd som lever i samkönad samexistens. Mæland föreslog också en avstängning för samhällen som bryter mot resolutionen.

Resultatet av omröstningen blev följande: Magnar Mælands förslag: 125 röster. Huvudstyrelsens förslag: 63 röster. Avvisade röster : 2.”

Kan vara en bild av 5 personer och text

Bildtext: Från ett dop i Nikolaev i Ukraina 1999. Foto: Geir Spachmo
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Partipolitikernas anpassning till det politiskt korrekta

Bokbål – Wikipedia

Nazi bokbål av litteratur ej politisk godkänd

Utländsk medborgare på svensk mark som medvetet skadar sensk säkerhet och retar vissa muslimska troende. Upprorsmakare helt enkelt gynnande i Putins tjänst

       

Bokbål

För många är nog ordet bokbål förknippat med nazism, judehat och Tyskland före 1945. På order av nazismen eldades böcker upp så all olämplig litteratur försvann. Enbart arisk och godkänd litteratur fick läsas av folket. Bokbål blev en symbol för övergrepp på människans frihet.

Men i många länder har sedan dess böcker med av regimen underkänt innehåll förbjudits. I Sovjet och många kommunstländer äge detta rum även om vi inte sett bilder på kommunister sm eldade upp biblar. Det vi vet var att det fanns ett system av smuggling av biblar till östblocket.

Det vi idag vet är att tex biblar är förbjudna att inneha i många länder idag. Det gäller Kina som dock lär godkänna en modifierad variant av den precis på samma sätt som nazisterna redigerade bort det judiska från Bibeln vilket torde ha varit ganska svårt eftersom hela bibeln är framtagen och producerad i en judisk kontext.

Idag vet vi från tex Open Doors arbeten och analyser att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp och vi vet dessutom att såväl kyrkor som kristna böcker och biblar är förbjudna i många många muslimska länder.

Intressant eller säg beklämmande är att den person som senast blev känd koranbrännare är inte svensk utan Iransk medborgare. Hans hemland som är en av de som mest bullrigt anklagar Sverige, är en av de länder som har minst religionsfrihet och där kristna är synnerligen förföljda. Det borde ha intresserat svenska journalister. Tala om att kasta sten i glashus. Istället kastar koranens anhängare sten på svensk räddningstjänst och polis.

Bokbål är som verksamhet belastat med stark negativism och uppfattas som extremt provocerande. Det är svårt att förstå vad brännaren vill uppnå mer än problem för Sverige och upprördhet bland 100 tals miljoner människor.

Att ta emot en inbjudan att följa Jesus och får frälsningens gåva och del av den helige Ande kan enligt koranen rendera dödsstraff för den som är uppväxt i muslimsk kontext.

Det vore intressant att prova ett annat alternativ; Läs upp texter ur Koranen och elda den inte. Läs upp texter som handlar om hur denna bok uppmanar sina troende till att döda muslimer som tex mött Jesus till frälsning och fått del av den helige Anden som gåva. Det är i icke muslimsk kontext extremt upprörande och därtill avslöjande avseende syn på religionsfrihet och människosyn,

 

Svensk politiskt hantverk

I stora delar av den musimska världen protesteras våldsamt mot Sverige. Bland  miljoner svenskar inkl många muslimer finns en “besökare” i landet som inte vare sig är medborgare eller med permanent uppehållstillstånd som eldar koranboken. För detta drabbas HELA Sverige av hat och starka hot om att utsätta landet för våldsdåd. Dessutom stoppas landets NATO process så att hela NATO drabbas om än inte jättemycket men i alla fall för att öka tryggehetn för de länder som ligger närmast Ryssland.

Enstaka personer som eldar en bok ger nu konsekvenser för hela Sverige och andra länder. Är detta verkligen logiskt vettigt? Nej inte alls. Ingen kan påstå att det finns logik i att en icke svensk bär sig dumt åt så att hela landet drabbas.

Logiken i detta eller säg begripligheten kan endast finnas i en andlig analys. Jonatahn Cahn har i sin senaste bok om “Mörkrets makter” lyft fram det som sen urminnes tider är väl känt. För oss som tror på Jesus och hans Far samt den Helige Ande vet vi att Bibel talar om andra gudar eller säg andemakter. Väl kända är Baal, Molok och Ischtar. Sverige möter inte enbart en politisk diskurs som ogillar har mot Koranen. Nej vi ser och  möter en andemakt som agerar genom miljoner människor som tillber denna.

Svenska politiker och mediamänniskor och många experter försöker hitta eller föreslå lösningar i vilka svensk politik och yttrandefrihet kan försonas med muslimsk politik, kultur och religion. Dialog som metod är ofta bruklig och användbar. Genom ömsesidighet och förståelse bör olika argument kunna värderas och respekteras så att en ömsesidig respekt möjliggörs.

Partiledaren Johan Persson besökte “Guds Hus” i Fisksätra där muslimer och kristna samsas under ett gemensamt koncept. Genom att intaga frukt med ledningen för mosken hoppades Persson på försoning. Absolut ett gott initiativ värt att uppskatta. Men…effekten blev och blir marginell. Så oaktat fakta såväl inom landet som internationellt, ändras inte den islamska uppfattning om att landet Sverige och alla i landet boende skall straffas för att en person tilläts elda en bok i landet Sverige. Med stöd av över 300 miljoner människor utdelas den muslimska domen över landet.

Det är för en kristen ganska uppenbart att det inte är juridisk rättvisa eller internationell lag som gäller här. Det handlar om sharia, muslimsk lag, men framför allt en andlig strid.

Den andlig stridens aktörer

I denna andliga strid kan envar ganska enkelt se att kyrkliga aktörer i Sverige går hand i hand med politiska. Genom att undvika att “provocera” muslimer ser man vägen till fredlig samexistens. Intersektionell teori hamnar före bibelfokuserad analys.

Det är HELT RÄTT med politiska försök att förstå och ta upp dialog, men innehåller risker. Ingen kristen skall provocera eller kränka människor med annan tro. Men värt att notera är då om just bränning av koran eller förbud för bränning är huvudfrågan?

Svaret är glasklart. Nej frågan gäller synen på och respekt för religionen islam. Från annars rätt balanserade muslimska företrädare uttalas direkt att det inte alls enbart handlar om koran eldning utan hur man talar om och behandlar muslimsk tro, Vi har sett det när det gäller teckning av streckgubbe, vi har många exempel på vad det egentligen handlar om. I organisationen DOKUS journalistiska arbete för några veckor sedan med intervjuer av svenska moskeer där det  framgår tydligt en annan bild än eldningsfrågan. Den visar på åsikten ganska likformigt att de muslimska svenska församlingarna vill ha en lagstiftning som går mycket längre än eldningsförbud och ändring i ordningslagen.

Inbjudan till frälsning omvändelse till Jeus och dop, kan betyda att den frälste utsätts för livsfara

Att uppmana en muslim till att lämna islam och följa Jesus är en gärning som kan leda till dödsstraff för den person som tar emot frälsning genom Jesus. kristus.

Alla muslimer vill inte döda muslimer som möter Jesus och lämnar islam. Men i islams grundtexter är det tydligt att så måste ske. Vi kan idag se att alla muslimer inte eldar bilar för att någon uppfattas kränka deras heliga ok. Men effekterna av att en enda person gör så är stora för över 300 miljoner muslimer. Vår västerländska politiska eller socialpsykologiska logik fungerar inte för att förstå reaktionerna inom islam och det klansamhällen som miljoner människor bor i.

Här har en hel del kyrkoledare och politiker en del att fundera på. Särskilt de som anser att Jesu Fader är densamme som islams Allah.

Enligt vår mening ett mycket allbarligt fel som rikserar det eviga livet ochden dom Bibeln talar om den dag då Jesus kommer. För vi baptister tror han kommer som hnn lovat.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

DEN ARONITISKA VÄLSIGNELSEN, BEHÖVDE DEN ÄNDRAS ELLER?…MEN BESTÅR INNEHÅLLET? MÅSTE FEMINISM UTRADERA “DEN HELIGE ANDEN”?

Söndagens TV andakt spelades in på en ö i södra Bohuslän. Skimrande hav och vackra öar. På en av dessa, några röda bodar med vita knutar. Sen knallande över granithällarna dök det upp en rad medverkande för sommarandakten i SVT. Några iklädda prästerliga ämbetssymboler.

Arrangör var en församling från Göteborg, vilken är en del av Equmeniakyrkan. Mycket musik skapade en Taube-stämning och det var mycket Bohuskänsla.

Medverkade gjorde församlingens Equmeniapastor, samt ingen mindre än fd bitr kyrkoledare i Equmeniakyrkan Sofia Camnerin numera generalsekreterare i Sveriges kristna råd.

I slutet av den miljömässigt vackra stämningsfulla andakten läste församlingens pastor den välkända “Aronitiska välsignelsen”. Begreppet kopplas till den heliga skrift och Aron.

Det vi kallar  välsignelsen omtalas i Fjärde Mosebok 6:24–26, och i Bibel 1917 lyder välsignelsen:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Karl XII:s bibel från 1703 (med moderniserad stavning), lyder välsignelsen:

Herren välsigne dig, och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådelig.
Herren upplyfte sitt ansikte över dig, och give dig frid.

Bibel 2000, den senaste översättningen till svenska, gjord av den statliga Bibelkommissionen, lyder välsignelsen:

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
Den aronitiska välsignelsen brukar sedan århundraden avslutas så här:
I Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Amen.

Att be i Jesu namn, att forma sin bön utifrån kopplingen till namnet Jesus är viktigt i den bibliska undervisningen. Ovanstående formulering av bönen syftar till Guds tre delar; Fader, son och Anden. Den Helige Anden! En person. Det är inte vilken ande som helst…

I andakten introducerades välsignelsens slutord  med ord/begrepp Skaparen, Befriaren och Livgiverskans namn.

Initialt kan man direkt se att Jesus uppmanade efterföljarna att be i hans namn. Equmeniakyrkan ger ut uppdraget att be i Livgiverskans namn.

Bibeln anger berättelser där just Duvan är symbol för den helige anden.. Johannesevangeliet 1:32 SFB98 Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom.’ Inget kopplar Anden som kom över Jesus som att han drabbades av någon som kapades Livgiverskan,

 

Den nya religionen eller är det bara feminism? Tar den ideologiska fraseringen från nutiden över bibelordet?

Equmeniapastorn avslutade vällsignelsebönen  inte som brukligt utan med följande ord:

» I Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn.

Därvid noteras utifrån en klassisk bibelsyn

Gud har ersatts med Skaparen.

Sonen dvs Guds son Jesus har ersatts med ordet “Befriaren

Den Helige Andens namn har ersatts med Livgiverskan.

Kommentar

Man kan tolka detta på olika sätt.  Tydligt är dock att ordet Fadern, det bibliska begreppet helt tydligt an användes av Jesus själv. Det ordet, skrivit i Bibeln stör uppenbarligen Equmeniapastorn. Märkligt. Jesus själv säger ju: jag och Fadern är ett.  Här finns flera texter med liknande innehåll. I Johannes 14 läser vi; “10 Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig. Och han gör sina gärningar genom mig.”

Kanske anser denna avskilda pastor och hens kyrka att Jesus hade fel och Equmeniakyrkan rätt?

När den HELIGE ANDEN blir “Livgiverskan” har man allt ramlat bredvid “spåret” av  klassisk kristen tro. Anden blir genusbestämd till feminum. Så står det faktiskt inte och knappast finns något tydligt  bibelstöd heller. Snarare ger pastorn en rejäl devalvering av vad den HELIGE ANDE egentligen är och förmår.

Hur kan Equmeniakyrkan hamna så galet?

Igen

 

 

 

 

Publicerat i Andens gåvor, Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Okategoriserade | 1 kommentar