Martin Luther Kings pris och hågkomst ur Equmeniakyrkans och SKR- perspektiv

Martin Luther King är en av samtidens mest välkända profiler. Hans roll som förkämpe mot rasism och för mänskliga rättigheter förde honom fram genom historien med rent profetiska drag.

Dr King var också pastor. Baptistpastor, som hans Far var. Han arbetade under 6 år som pastor i denna församling: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dexter_Avenue_King_Memorial_Baptist_Church 

Hen växte upp i och verkade i Ebenezer kyrkan till sin död:

Det kan inte finnas någon tvekan om att pastor King va pastor teolog och predikant, Nedanstående klipp från Youtube är från en av hans många predikningar i baptistkyrkan Ebenezer.

https://www.nps.gov/malu/planyourvisit/ebenezer_baptist_church.htm

 

 

I Sverige delar vi årligen ut ett pris till Marin Luther Kings ära. Hans kamp för mänskliga rättigheter och hans bibelcentrerade tro och undervisning fick konsekvenser när han såg människor behandlas inhumant, rasistiskt och förnedrande. Hans förkunnelse grundades alltid i Guds ord och var inte ett allmänt politiskt tyckande utan ett profetiskt tilltal. Hans sista två stora välkända tal ger tydliga indikationer på att han hade klart för sig sin uppgift på Herrens befallning. “Den smala vägen” var inte alltid lätt.

Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd och kristna fredsrörelsen delar årligen ut ett pris för dem som juryn bedömt verka i dr Kings anda.

Hans värderingar och agerande byggde tydligt och uppenbart på djup kristen tro och tal metaforer substans och slutsatser känns igenom från hela bibeln.

Equmeniakyrkan och SKR har beslutat ge priset till pastor Kings är till personer med rätt annorlunda värdegrund än den pastor King stod för. Egentligen klart annorlunda än vad frikyrkorörelsen förväntar sig att dess utvalda företrädare skall agera.

Så här skriver prisutgivarna om priset

Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Martin Luther King-priset

Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Några intressanta val Läckö sessions: Mikael Wiehe - Läckö Slott & naturum

Den första pristagaren som hyllades av Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd var musikerna Mikael Wiehe. Han är bekännande ateist och kommunist med stark engagemang i bland annat Kuba som han ansett vara den allra bästa demokratiska staten i den delen av världen. Hans insats för fred är inte enkel att hitta mer revolutionär glöd kommunism socialism och antikapitalism.

2020 “XR” internationell “fredlig” miljörörelse?

Så här skrev prisutdelarna:

Extinction Rebellion (XR) är en internationell rörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppnå nödvändig förändring i syfte att förhindra mänsklig utrotning och ekologisk kollaps. Genom att skapa och hålla liv i en gnista av kreativt uppror vill gruppen möjliggöra efterlängtade förändringar i våra politiska, ekonomiska och sociala omgivningar. De hänvisar till allmänt vedertagna forskningsresultat som enhälligt visar på hur vi måste ställa om vårt samhälle för att kunna rädda vår planet innan det är för sent. Extinction Rebellion Sverige har funnits i Sverige sedan 2018 och företräds av flera personer som kommer att ta emot priset i Norrmalmskyrkan.

Rörelsens karaktär som en rebell och aktivströrelse verkar ha stimulerat Equmeniakyrkan m.fl. frågan är dock om den överhuvud taget påverkar opinionen positivt för klimatarbete eller om den tvärtom bidrar till att se miljöfrågorna som något ett gäng unga demonstrater gillar att leka ifrån?

Roger Hallam XR grundare som uttryckts sig nedlåtande om förintelsen

 

 

2021 gick priset till “Goda grannar “

Så här skriver utdelarna från Equmeniakyrkan och SKR m.fl.:

bygga broar istället för murar.

Priset har delats ut sedan 2005 och går till någon som verkat i Martin Luther Kings anda och för att uppmärksamma och fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. I år har juryn beslutat att priset går till Goda Grannar.”

Redan 2021 var det väl bekant att deltagare från Stockholms moske och Islamic Relfief tillhörde de mest extrema muslimska grupperna i landet. I det närverk som Islamc Relfief ingå finns nära Muslimska brödraskapet men också kopplingar till terrororganisationen Hamas.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/257972

Det har gjorts flera noggranna analyser om det klustret dessa ingår och det var en del av Samuel Egyptssons doktoravhandling. Se länk nedan.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/sameh-egyptson-teori-sverige-%C3%A4r-infiltrerat-av-islamister-1.91917056

Sameh Egyptsons avhandling godkändes den 10 februari av en oenig betygsnämnd.

sameh Egypson

Det är totalt obegripligt att Equmeniakyrkan och SKR kan få ihop en koppling mellan MLK kristna tro och bejakande av relationer med terrorister och jihadister. 2021 var det nog ännu rätt vanligt att inte tro att Hamas kunde mörda men idag är sanningen den att massmord på människor foster och barn inte är det som bör ingå i en religionsdialog till en baptistpastors minne.

https://www.svd.se/a/4ovWXe/sameh-egyptson-sa-lyckas-islamister-fa-en-miljard-fran-sida

Att arbeta för att föra ut  pastor Kings tro och tankar om fred och försoning och omsätta det i ett pris är ett utmärkt exempel att visa på något och stödja någon process eller grupp.

Vad Stockhols moske stod för var inte obekant. Inte heller Islamic Relief eller närverket kring dem. Det handlar inte om demokratiska grupper för fred och rättvisa utan om islamska eller säg jihadistiska grupperingar vars ideologi bygger på totat annan kontext än MLK,

Att genom ett samarbetsprojekt med islamister eller jihadister tro att man främjar religionsfrihet bejakar fred och olikheter är ändlöst naivt  När priset delades ut fanns redan massor med material om just Hamas Den 7 november fick många se den faktiska ideologin gå från ord till mord.

Hamas makes multitude of demands for release of hostages - YouTube

Hamas anhängare

 

2023 Pella Thiel är årets pristagare

Pella Thiel blev pristagare 2023. Så här utrycker de som utser pristagaren sin motivering

Pella Thiel

Pella Thiel pristagare 2023

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet.

Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem.

Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden.

Priset ligger inom den teologiska linje som Equmeniakyrkan förkunnar om vikten att klargöra att vi lever i under “klimatnödläge” och måste vidtaga nödlägesåtgärder. Omsorgen om Guds skapelse lyfts fram teologiskt och logiskt ligger biologens abete i samma linje.

Men…samtidigt bör det vara angeläget att förstå såväl val av pristagare som dennes utgångspunkt för sitt arbete.

Thiel är en aktiv person och wikipedia ger bland annat följande exempel: “Thiel har grundat End Ecocide Sverige.[3] och Ecocide Law Alliance[4] som verkar för att storskalig miljöförstöring ska bli ett internationellt brott. Vidare har hon startat föreningen Lodyn,[a] som utbildar i naturvakenhet och ekopsykologi 

Martin Luther Kings priset 2023 går således till en aktiv biolog som baland annat startat föreningen “Lodyn”.

Baptistpastor King och Lodyn

på sin hemsida säger Lodyn så här:https://www.lodyn.se/lodyn-vem-ar-hon/

Härframgår att Lodyn faktisk är en gudinna i den fornnordiska gudaberättelsen om Oden mfl. På föreningens hemsida reder man ut detta. Men så här beskriver man i korthet sig själva i förhållande till namnet:

Namnet Lodyn kommer från myternas värld. Det är det fornnordiska namnet på Jordens gudinna. Vi har valt att uppkalla vårt nätverk efter henne då hon manifesterar själva kärnan i vårt engagemang och vår förståelse:

Jorden som vårt hem, vårt vilda ursprung.

Jorden som levande och självorganiserande.

Jorden som metaforisk, mytisk och helig.

Om källan och flödet.

Martin Luther King var och är en av de mest välkända och inflytelserika personerna i modern tid och modern historia. Han var pastor. Anställd i en församling. Läste Bibeln, predikade, bibelundervisade, döpte och bad. Utgångspunkten för King var Guds ord. Det märks i såväl språk, formuleringar som bildspråk. Ingen kan ta miste på detta engagemang för människorna var fast förankrat och inspirerat av Bibeln.

Nu belönar Equmeniakyrkan, Sveriges Kristna råd mfl individer och grupper såsom symboler som ärar och inspireras av den kamp pastor King bedrev. Det Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan lyckats utomordentligt bra med, är att undantränga det som var själva källan till pastor Kings engagemang.

Priset kommer som ett initiativ från baptistsamfundet. Även om nu Equmeniakyrkan är den  specifika arvtagaren, är det beklämmande, men kanske inte förvånande, att man belönar engagemang grundat på andra  värderingar och till och med icke kristna gudsbilder än Abraham Isaks och Jakobs gud, Jesu fader.Att ange nordiska forntida gudaväsen som inspirationskälla betyder de facto att man öppnar för andra andemakter om man nu tror på Guds ord och att det finns andra makter som verkar och påverkar.

Det borde ske en reformation för återgång till Guds ord. Och att det precis som för pastor King det är Guds ord som blir inspirationskällan som uppmärksammas.

Fanns det inte andra än Asatroende att prisbelöna 2023? Några icke asa- och blot- troende.Som betytt mycket för fred och försoning och inom det regelverk som satts upp för stipendiet?

Pröva dessa namn…Månne kraftfulla med annan karaktär inom ramen för syftet med MLK priset..

Dr. Denis Mukwege Nobelpristagare och pingstvän. Läkare och värnande av utsatta kvinnors liv och rättigheter liksom fred och försoning via ickevåld i en våldsam kontext.

Israel i den yttersta tiden | I det profetiska skeendet - var befinner vi  oss idag? | Himlen TV7

KG Larsson, präst och författare

Pastor KG Larsson med sina unika böcker från hans verklighet i kriminella livsfarliga mördande gängmiljöer  beskriver ett av Herren lett arbete  för att med försoning och Bibel som redskap ge gängkriminella möjligheter till upprättelser och försoning, Den gamle prästmannen tog sig in i miljöer dit inga taxibilar vågade köra.Vägledd av den helige Anden fick pastor Larsson de gängkriminella att lämna ifrån sig sina autmatvapen i hallen när de fick undervisning om Anden och den Kraften de alla sökte. Här praktiserades med fara för eget liv, icke våld,i de mest våldsutsatta miljöerna i vårt land.Med Gudsord som grund och kärlek och tilltro ledde den åldriga prästmannen i Jesu nmn en faktisk försoning genom ickevåld i Kings anda.

Sebastian Stakset Få personer har nått så många svenska unga i utanförskapsområden där krigsliknande tillstånd  råder, med dagliga skjutningar och mord. Dit når han med budskap om kärlek förlåtelse tro och hopp. Allt fast grundat i Guds ord. Därtill omfattande humanitära insatser för utsatta från kriminella miljöer. Stakset startade en organisation för att nå utsatta unga människor med omfattande behov av stöd och kärlek.

Visst finns det många möjliga pristagare som verkat i pastor King anda. Men de är följre till Jesus och inte till Oden och Tor. Så där föll de ur Equmeniakyrkans/SKR urvalsprocess.

Eller?

(PS från Klassiskbaptisms nätverk har ovanstående tre personer nominerats till priskommitten. för priset 2024. Skall bli spännande att följa.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Judehatet finns mitt ibland oss. Kristallnattens glasklirr ekar med rop på en annan gud…

Kristallnatten 10 november 1938. Tyskarna angrepp allt kopplat till judar. Fönster i butiker etc. Massor med judar mördades men färre än vad Hamas gjorde i år.

 

För envar som läser Europesik historia kan man inte komma runt kristallnatten den 10 november 1938. Namnet kommer från alla de ljud som blev tydliga när nazisterna slog sönder allt glas samt rånae och brände och mördade,

Hamas lyckades mörda fler vid deras attack för några veckor sedan. Deras judehat drev initialt fram mer lik än vad Hitlers banditer lyckades döda denna dag.

Vi vet nu denna dag att Israels arme IDF vidtar mycket kraftfulla åtgärder för att krossa terroristerna i Hamas. Att det rör sig om en terrororganisation har väl vart rätt klart sedan en längre tid. Knappast ens Margot Wallström har nog ifrågasatt det.

När USA England mfl arbetde med att krossa Hitler och locka från honom och hans mördarkollegor utsattes tys mark för oerhörda angrepp.

undefined

Antalet dödsfall från bombningar av Dresden uppskattas till mellan 250 000 till 300 000 civila. Inte SS soldater eller stridande utan civila.

Det har pågått en diskussion om just detta bombardemang 1944 då den stora staden blev en grushög fylld med döda tyskar. Frågan om det var värt för att krossa naziriket har inte varit alltför brett behandlad, Klart är att bombplanen inte riktade eller undvek vissa områden där civila fanns. Allt blev grushögar precis som i Berlin där Hiler likt Hamas gömde sig under jorden.

Idag förs i en del medier ett resonemang om det vettiga i att Israel försöker kriga bort Hamas ur deras underjordiska fort anlagda under tex sjukhus. Den diskussionen är nog viktig att föra. Men det som nu händer är att sk propalestinska grupper med emfas fördömer Israel när landet försvarar sin medborgare mot terroristerna. Man manar till vapenstillestånd och två stadslösning. Visst är fred öskvärt men att sluta fred med en aktiv terrororganisation ä som att ge ett osäkrat vapen till en massmördare och be denne snällt att låta bli att skjuta med det. Man kan ana att de som vädjar om detta är mest nöjda med sin egen förmåga till att prata om solidaritet utan att förstå konsekvenserna av uppmaningen,

I går anföll en hop människor i den ryska Dagestan ett Israeliskt flygplan som landat. Folk vräkte sig in på flgplatsen och slog sönder inredning och slog sig in mot det israeliska planet. Man hade fårr för sig att på det fanns judar som man skulle döda på grund av hur Israel bär sig åt i Gaza. Ryska styrkor lyckades efter en tid stävja fokhopen med mord i blick. De var alla muslimer och därvid ogillar man judar.

Denna iaktagelser är tämligen likformig överallt. Erdogan resident i Turkiet som är arg för att en utlänning eldade en bok han är nu arg på Israel för att de försvarat sig mot terrorister mer än vad Erdogan tyckte om.

I Malmö. Uddevalla, Trollhättan och Skövde demonstreras mot Israel. Nästan undantagslöst utelämnas Hamas mord. Uppskärning av gravida kvinnor och en halshuggning av det ofödda barnet i allahns namn. Bevisen är väldigt många och tydliga. Det är så man gör och utnyttjar sitt eget våldskapital

Det finns en oerhört intressant tankestruktur i islam anhängares reaktioner. I Dagestan vill muslimer döda judar för att de är judar. Har de absolut ingen kontakt med Israels regering eller myndigheter så spelar det ingen roll; de är ju judar.

Detsamma gäller i de festa svenska städer. Människor som är judar utsätts oaktat de har en judiskt tro eller inte.

Vad vi nu ser är ett praktfullt exempel på att vi i Sverige har

  • en utbredd antisemitism. Människor förföljer och hotar judar inte för vad de gör, utan för de är till.
  • Vi har också fått en utbredd rasism. Judar anses underlägsna och motas bort från samhällen arbetsplatser bostäder och butiker. Malmö är i en situation brunsvarta skulle kalla “nästan “judenfrei” Denna koppling mellan tro, etnicitet och en regering någon annanstans är riktigt skrämmande
  • En normal diskussion eller samtal med personer som inte har förmågan att skilja på en enskild medmänniskas rätt att ha eller inte ha en åsikt i förhållande till orten där man bor är obegripligt “korkat”
  • Det nya i det svenska samhället är att kyrkor och församlingar nu hotas av muslimsk pöbel om det någonstans framgår att kyrkan/församlingen/förkunnelsen handlar om Abraham Isak och Jakobs=Israels Gud.  Vi har i Sverige kommit dithän att en fri religionsutövning i kristen tro inte fritt kan ske utan att man beaktar hoten från de muslimer som flytt krig och förtryck och hotar utöva våld och förtryck i Sverige.

Man måste nog se detta inte enbart med politiska eller samhällsvetenskapliga ögon. Det handlar om en kamp mellan Herren, Israels Gud och de som bekänner sig till Honom och de som bekänner sig till Baal eller den onde och som skriker på sin makt Alhau Akbar före och efter de dödat en människa och skurit halsen av ett barn i denne gudens namn.

Det är extremt motbjudande att konstatera att det finns svenska präster, pastorer, kyrkoledare osv som anser att Hamas Gud är densamme som Israels Gud och Jesu Fader. Kanske finns det nu skäl för dessa kyrkoledare att ompröva sin tro. Allahou verkar då inte protestera till att man bränner levande kvinnor och stenar dem samtidigt bara för att de råkar vara där man var.

Herre förbarma Dig!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allahu akbar. Rop om död och hyllning till en gud som inte är Gud, vår Far

Ivar Arpi

Journalisten Ivar Arpi skriver på sin blogg Rak Höger  om sina intryck  kring händelserna i Israel denna vecka. I början av hans artikel kan man läsa detta:

“Allahu akbar! Allahu akbar! En ung, blodig kvinna trycks in i en skåpbil av män beväpnade med automatkarbiner. Någon ser ut att rikta ett slag mot henne inne i bilen, men då syns hon inte längre. Allahu akbar! En äldre kvinna paraderas runt i en upphetsad folkmassa. En man med vapen gör V-tecknet över en annan äldre kvinnas huvud, där hon sitter i sin rullstol. En festival i gryningen, unga människor som skulle dansa hela natten, får i stället fly i panik medan skotten smattrar. Allahu akbar! En ung kvinna slängs upp på en motorcykel av euforiska män och körs iväg. En naken kvinnokropp körs runt och vanhelgas av beväpnade män, när folkmassan ser kroppen ansluter de sig för att spotta och förnedra, till synes spontant. Allahu akbar! Gråtande barn som i desperation klänger sig fast vid sina mammors ben men likt förbannat kidnappas. Bilder och filmer på familjer som massakreras, lemlästas, mördas. Beväpnade män som skjuter urskillningslöst på civila. Allahu akbar! 

Ständigt detta rop av triumf som ackompanjerar de allra grymmaste dåd.

Allahu akbar!” (slut citat från Arpi)

Kommentarer från denna bloggskribent

Vi  berörs nog alla av det som Ivar Arpi skriver. Ropen om att Gud är stor eller störst och sen dödas en mor med barn i barnstol. Gud är större ropar mördaren.

Nästan alla känner igen orden som Arpi lägger upp- “Allhau akbar,” Wikipedia ger följande beskrivning av substansen:

Vad betyder Allahu Akbar på svenska Den arabiska frasen Allahu Akbar betyder ungefär. ”Gud är större” eller ”Gud är den störste” alltså att människan ska underkasta sig Allah (Gud). Just detta uttryck används ofta inom islam.

 

Flera svenska journalister och experter menade att det som skett är utryck för en religiös övertygelse i botten…en muslimsk tro…som kryddats med politiskt engagemang.I Islam skiljs sällan det religiösa från det politiska. Det finns oändliga exempel på detta allt ifrån Turkiet, Saudi till Sharia i Svenska förorter.

Terroristerna inom Hamas utför inte enbart en protest över Israels så kallade ockupation. Det religiösa tillropet är också i sig en hyllning till Islams gud och ett segerrop i hans namn.

Det kanske är opassande i tid men man måste ändå våga konstatera att ett flertal kristna ledare och teologer i Sverige menar att den Gud Jesus kallade Fader som vi tillber i Herrens bön, är den gud som tillbes och hyllas av den mördare som ropar Allahu akbar.

Det är djupt stötande. Den teologiska synen betyder ju att den Gud som judar tror på och ber till är den gud som muslimer hyllar när judar mördas i hans namn.

Olof Edsinger i den evangeliska alliansen har klart för sig skillnaderna. Se länk nedan.

https://www.sea.nu/samma-gud-i-islam-och-kristen-tro/

Dagen redovisar en enkät så här

https://www.dagen.se/nyheter/2016/02/17/svenska-praster-kristna-och-muslimer-har-samma-gud/

Fd. bitr kyrkoledaren i Equmeniakyrkan Sofia Camnerin var mycket svävande i sin inställning kring vart muslimer riktar sin bön:

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Här finns också en debatt om varför Equmeniakyrkan upplevs bara  begränsat jobbar med mission som vänder sig till alla de muslimer i Sverige som behöver bli frälsta och räddade genom Jesu offergärning, Kyrkan förespråkar oftapå direkta frågor om detta att man föredrar religionsdialog. En verksamhet som inte har som mål att föra fram en muslim till Kristus. Den frågan syns vara komplicerad och det är djupt tragiskt, då uteblivet engagemang visar en grundsyn där Allahu Akbar roparna bedöms ha samma syn på Gud som den som representeras i den svenska trosbekännelsen.’

Israel, Guds folk, Herrens löften och trofasthet

Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.2 Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. 3 Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. (Gen 12:1-4).

I kap 15 läser vi om Herrens förbund och löftet:

På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod  ända till den stora floden, floden Eufrat: 19 keniternas, kenisiternas, kadmoneernas,20 hetiternas, perisseernas, rafaeernas, 21 amoreernas, kananeernas, girgasheernas och jebusiternas land.”

Folk och land hör ihop, och det är omöjligt att tänka sig det ena utan det andra.

Genom hela Skriften tex 5 Mosebok återkommer teten om att Herren står för sina löften och ändrar sig inte.

I ljuset av bibeltexterna kan msn förstå mer om de händelser som nu sker i Israel.

Herre förbarma Dig!

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Hejsan GRU och rysk underrättelsetjänst

Bakgrund

Denna blogg har en speciell inriktning och har verkat under rätt många år. Vissa artiklar väcker större intresse och får fler besökare än andra. Vi kan med teknikens hjälp följa antalet besökare liksom hur många “klick” som sker på sidorna. Detta har vi följt år efter år. Variationer är ibland stora, men inom begriplig ram.

Men nu har det hänt något

Antalet besökare har rusat iväg. Högst rejält. Vi kan då notera att Klassisk baptism är oerhört populär i Ryssland.

Vi tror inte det beror på evangeliskt intresse, utan är en del av Rysslands underrättelseverksamhet. Vi kan se det som kallas spam, skräppost, och den volymen är alltid hög. Men tekniken visar därtill att andra  ryska läsare med så kallade ip adresser blivit jättemånga och dagligen får vi ett utfall i  liknande volym dag efter dag och ej sällan vid en speciell tidpunkt.Dessa besök är ej att beteckna som spam utan datorns program redovisar det som besök, liksom den genomsnittliga längden på besöken,

 

Det är knappast något som stör bloggen eller att bry sig om. Det är dock ett exempel på hur tiden förändras med diktaturernas utveckling, krigföring, mord och granskning av oliktänkande. Rysslands säkerhets- och spion tjänst agerar vitt och brett. De följer oliktänkande och misshagliga och agerar mot dem därefter, Putins  som diktator och krigsherre har en gedigen erfarenhet från Sovjets underrättelseverksamhet den välkända KGB.och dess underrättelseverksamhet, Den fullföljs nu av hans medarbetare.

Putin är nu internationellt efterlyst och misstänkt för det mest allvarliga brott som överhuvud taget finns rubricerat:

  • Brott mot mänskligheten.

I Putin och hans vänners verktygslåda för styrning kontroll och seger finns olika “instrument”. En svensk åklagarmyndighet kategoriserar några av hans verktyg så här:

Vad är folkmord?

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan dödar en medlem av gruppen. Även andra gärningar som tortyr och våldtäkt kan utgöra folkmord.

Vad är brott mot mänskligheten?

För brott mot mänskligheten döms gärningar som t.ex. mord, våldtäkt, tortyr och tvångsarbete om de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila.

Vad är krigsförbrytelser?

Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. Det handlar om grova brott till exempel om tortyr, våldtäkt, sexuellt slaveri, plundring, förstörelse av kulturhistoriska föremål, användande av förbjudna vapen och anfall riktade mot civila.

Misstanke om brott mot mänskligheten, internationell efterlysning

Allt ovanstående verkar Putin syssla med i sina Guldprydda palats. Eller kanske numera mest i sin säkerhets bunker. Efterlyst  som misstänkt brottsling över stora delar av världen.

Brott mot mänskligheten med stöd från “Putins kyrka”.

I sin maktutövning har Putin stort stöd från den ryska kyrkan. Den så kallade “patriarken” Kirill av Moskva lär vara en KGB agent (möjligen före detta men kanske ännu aktiv) Bakom hans guldprydda yttre med kyrkliga maktsymboler triumferade i guld och pärlor finns en person som stöder KGB kollegan Putins krig, folkmord och brott mot mänskligheten. Kirill som låtsas företräda FRIDSFURSTEN agerar å djävulens vägnar. “Av frukten känner man trädet”. Kirill borde få djup syndanöd, böja knä inför fridsfursten och efter sinnensändrig be Herren om förlåtelse och ta emot frälsningen och döpas i vatten i Jesu namn. Därefter behöver han inte smycka sin kropp med guld och maffiga mössor.

Ett litet smörgåsbord till GRU- Putins hemliga underrättelsetjänst

Så för att ge de ryska analytikerna ett litet smörgåsbord som nog klingar vackert i deras analysfilter här kommer några delikatesser. Man kan lätt notera  följande utifrån dagens ryska anfallskrig och mord av barn, gamla, sjuka, hungriga,samt förstörelse av sjukhus, äldrebostäder, matförråd, skolor, kyrkor, osv,,,,

Persongalleriet nedan illustrerar de mest aktuella personerna  i enkel jämförelse med kollegor från svunnen tid vilka hade liknande fallenhet för brott mot mänskligheten.

Vladimir Putin och Rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud patriark Kirill av Moskva.

Putin är nära vän med Rysk ortodoxa kyrkans högsta ledare patriarken Kirill. Denne har välsignat och stöttat Putins krig och därvid mord på barn och familjer.

Kirill av Moskva – Wikipedia

Patriarken Kirill av Moskva. God vän med Putin Fd kollega som KGB agent. Inget emot Putins anfallskrig och totala förstörelse av människor och natur

Ludwig Muller nazisternas riksbiskop gillade inte han heller Bibeln som den var utan tolkade in sin politik i text ord och översättning. Medlöpare till folkmord. Kollega till Kirill. Samma roll i “religiös nazismens folkmord som Putns folkmord och lögner om Ukraina.

Stalin. Förebild för Putin En av världshistoriens värsta massmördare. Putins verksamhet har påfallande likheter med Stalins. Putin har dessutom växt upp i och verkat för som agent för den kommunistiska diktaturen utvecklad av denne massmördare herr Stalin

Lavrov criticized for Russia's war in Ukraine at UNMUSINGS ON IRAQ: Understanding Saddam's Information Minister “Baghdad Bob”

Ovan: Tre bilder på tre män som sysslar /sysslade med medvetna lögner och låtsas tro på sina egna ord…kanske…Lögnaren Lavrov, skrikande lögnare Goebbles och lögnaren man till slut skrattade åt “Bagdad Bob” i Irak,  Alla tre går till historiens mest välkända ljugande politiker.

Moskva använder naziverktyg och ändrar ordens innehåll

Precis som nazisterna ändrar Putin, Lavrov och Muller (Hitlers riksbiskop) ordens innehåll och snurrar till dess innebörd. Ett systematisk verktyg som Orwell så fyndigt beskrev. Men det hemska är att det fungerar likadant än idag som i Sovjetimperialismens epicentrum

https://www.dagen.se/nyheter/2020/05/03/tyska-biskopar-kyrkan-medskyldig-till-nazistiska-krigsbrott/

Nedan ett exempel på nazisternas revidering av Guds ord formulerade till  juden Moses.(se Moseböckerna i Bibeln) Lägg märke till kommunikationstekniken som liknar Putins: Formuleringar som är snubblande lika men som justerar innebörd. Tio Guds bud har blivit 12 stycken. Bud Nr 2 “sök guds fred” är ju tankeväckande budskap från nazister med specifika mål. Bud nr 3 om att  undvik allt hyckleri är otroligt och skrivet av hycklare.…osv,

Här nedan exemplet från en diktatur(nazi). Putin gör exakt samma sak men kanske inte i just dessa Guds bud men ideologisk liknande manöver.

“1.
Du ska ära din gud och tro på honom av hela ditt hjärta.
2.
Sök guds fred.
3.
Undvik allt hyckleri.
4.
helig är din hälsa och ditt liv.
5.
Helig är din ära.
6.
Helig är din sannhet och din troshet.
7.
Du skall ära din far och din mor – dina barn är dina hjälpare och dina förebilder.
8.
Håll blodet rent och din ära helig.
9.
Håll fast vid och utöka dina förfäders arv.
10.
Var redo att hjälpa och förlåta.
11.
Du skall ära din Führer och mästare.
12.
Finn glädje i ditt arbete och offer för fosterland”

Metodiken idag är extremt lik gårdagens.

Hälsningen till GRU är inte innehållet i de enkla orden ovan. Nej det är lockelsen att följa och granska en enkel kristen blogg. tyst obemärkt men med någon slags syfte att finnas där Ni är och följa varje inlägg. Till vilken nytta vet bara GRU. Men ovan finns många sökord för era filter att fastna och snöa in på. Varsågod.

Slavija info TV - SERGEJ ŠOJGU: Amerika se bori protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca https://slavija-info.com/sergej-sojgu-amerika-se-bori-protiv-rusije-do-poslednjeg-ukrajinca/ | Facebook

Rysslands försvarsminister ser till att brott mot mänskligheten blir verklighet. Folkmords ledare Sergej Sojgu

Läs och njut av Era inspiratörer herrar GRU analytiker. Det fins fler. Idi Amin, Pol Pot, Mao…. och Nord Koreas Kim Jung-Un, Sergej Sojgu…med blod och död på sina händer…precis som Putin Lavrov .

SLUTLIGEN

  • Låt oss be vår levande Gud om att Kirill av Moskva får samvetsnöd, syndanöd och ånger och inser att det han sysslar med och stöder inte får plats i Guds rike.
  • Låt oss be att Kirill inser att han tjänat och tjänar Satan fast han iklätt sig prästklädsel och guld. Låt oss alla gemensamt ropa till Herren att han verkar så att omvänder sig, ber om förlåtelse, ångrar sig och blir frälst i Jesu namn och som en ny människa inifrån döps i vatten. Låt oss be att han genast lämnar det liv av lögn, död, systematiska mord. Må han få öppnade ögon och se att hans guldglänsnade klädnad är dränkt med oskyldiga människors död och blod. Låt oss be att vi får se en  Kirill som ärar Gud och följer Jesus istället för att ära och följa Putin och hans rike. Trots pampiga kläder och biskopssymboler behövs det födas en ny människa inifrån. Må Kirill bli frälst och börja följa Jesus istället för Putin och GRU.

…skall bli spännande att följa volymen besökare från Rysslans spionverksamhet

 

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Kolla oss gärna på Facebook.

Denna blogg har bu varit igång rätt många år. Vi kan konstatera att vi har en hel del trogna läsare som läser och kanske beaktar texterna. Andra kanske tycker helt annorlunda och så måste det få vara i en blogg. Vi prövat att lite mer osystematiskt lägga in texter och inlägg på Facebook. Det blir kortare texter eller tankar vilket kanske bäst passar det “formatet”. På Facebook finns också länkar till andra intressanta sidor med innehåll liknande denna blogg.

Så gå gärna in på facebook och sök klassiskbaptism så kommer Du rätt!

Eller klicka här nedanför

 

https://www.facebook.com/baptisterna/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar