Martin Luther Kings pris och hågkomst ur Equmeniakyrkans och SKR- perspektiv

Martin Luther King är en av samtidens mest välkända profiler. Hans roll som förkämpe mot rasism och för mänskliga rättigheter förde honom fram genom historien med rent profetiska drag.

Dr King var också pastor. Baptistpastor, som hans Far var. Han arbetade under 6 år som pastor i denna församling: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dexter_Avenue_King_Memorial_Baptist_Church 

Hen växte upp i och verkade i Ebenezer kyrkan till sin död:

Det kan inte finnas någon tvekan om att pastor King va pastor teolog och predikant, Nedanstående klipp från Youtube är från en av hans många predikningar i baptistkyrkan Ebenezer.

https://www.nps.gov/malu/planyourvisit/ebenezer_baptist_church.htm

 

 

I Sverige delar vi årligen ut ett pris till Marin Luther Kings ära. Hans kamp för mänskliga rättigheter och hans bibelcentrerade tro och undervisning fick konsekvenser när han såg människor behandlas inhumant, rasistiskt och förnedrande. Hans förkunnelse grundades alltid i Guds ord och var inte ett allmänt politiskt tyckande utan ett profetiskt tilltal. Hans sista två stora välkända tal ger tydliga indikationer på att han hade klart för sig sin uppgift på Herrens befallning. “Den smala vägen” var inte alltid lätt.

Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd och kristna fredsrörelsen delar årligen ut ett pris för dem som juryn bedömt verka i dr Kings anda.

Hans värderingar och agerande byggde tydligt och uppenbart på djup kristen tro och tal metaforer substans och slutsatser känns igenom från hela bibeln.

Equmeniakyrkan och SKR har beslutat ge priset till pastor Kings är till personer med rätt annorlunda värdegrund än den pastor King stod för. Egentligen klart annorlunda än vad frikyrkorörelsen förväntar sig att dess utvalda företrädare skall agera.

Så här skriver prisutgivarna om priset

Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Martin Luther King-priset

Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Några intressanta val Läckö sessions: Mikael Wiehe - Läckö Slott & naturum

Den första pristagaren som hyllades av Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd var musikerna Mikael Wiehe. Han är bekännande ateist och kommunist med stark engagemang i bland annat Kuba som han ansett vara den allra bästa demokratiska staten i den delen av världen. Hans insats för fred är inte enkel att hitta mer revolutionär glöd kommunism socialism och antikapitalism.

2020 “XR” internationell “fredlig” miljörörelse?

Så här skrev prisutdelarna:

Extinction Rebellion (XR) är en internationell rörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppnå nödvändig förändring i syfte att förhindra mänsklig utrotning och ekologisk kollaps. Genom att skapa och hålla liv i en gnista av kreativt uppror vill gruppen möjliggöra efterlängtade förändringar i våra politiska, ekonomiska och sociala omgivningar. De hänvisar till allmänt vedertagna forskningsresultat som enhälligt visar på hur vi måste ställa om vårt samhälle för att kunna rädda vår planet innan det är för sent. Extinction Rebellion Sverige har funnits i Sverige sedan 2018 och företräds av flera personer som kommer att ta emot priset i Norrmalmskyrkan.

Rörelsens karaktär som en rebell och aktivströrelse verkar ha stimulerat Equmeniakyrkan m.fl. frågan är dock om den överhuvud taget påverkar opinionen positivt för klimatarbete eller om den tvärtom bidrar till att se miljöfrågorna som något ett gäng unga demonstrater gillar att leka ifrån?

Roger Hallam XR grundare som uttryckts sig nedlåtande om förintelsen

 

 

2021 gick priset till “Goda grannar “

Så här skriver utdelarna från Equmeniakyrkan och SKR m.fl.:

bygga broar istället för murar.

Priset har delats ut sedan 2005 och går till någon som verkat i Martin Luther Kings anda och för att uppmärksamma och fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. I år har juryn beslutat att priset går till Goda Grannar.”

Redan 2021 var det väl bekant att deltagare från Stockholms moske och Islamic Relfief tillhörde de mest extrema muslimska grupperna i landet. I det närverk som Islamc Relfief ingå finns nära Muslimska brödraskapet men också kopplingar till terrororganisationen Hamas.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/257972

Det har gjorts flera noggranna analyser om det klustret dessa ingår och det var en del av Samuel Egyptssons doktoravhandling. Se länk nedan.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/sameh-egyptson-teori-sverige-%C3%A4r-infiltrerat-av-islamister-1.91917056

Sameh Egyptsons avhandling godkändes den 10 februari av en oenig betygsnämnd.

sameh Egypson

Det är totalt obegripligt att Equmeniakyrkan och SKR kan få ihop en koppling mellan MLK kristna tro och bejakande av relationer med terrorister och jihadister. 2021 var det nog ännu rätt vanligt att inte tro att Hamas kunde mörda men idag är sanningen den att massmord på människor foster och barn inte är det som bör ingå i en religionsdialog till en baptistpastors minne.

https://www.svd.se/a/4ovWXe/sameh-egyptson-sa-lyckas-islamister-fa-en-miljard-fran-sida

Att arbeta för att föra ut  pastor Kings tro och tankar om fred och försoning och omsätta det i ett pris är ett utmärkt exempel att visa på något och stödja någon process eller grupp.

Vad Stockhols moske stod för var inte obekant. Inte heller Islamic Relief eller närverket kring dem. Det handlar inte om demokratiska grupper för fred och rättvisa utan om islamska eller säg jihadistiska grupperingar vars ideologi bygger på totat annan kontext än MLK,

Att genom ett samarbetsprojekt med islamister eller jihadister tro att man främjar religionsfrihet bejakar fred och olikheter är ändlöst naivt  När priset delades ut fanns redan massor med material om just Hamas Den 7 november fick många se den faktiska ideologin gå från ord till mord.

Hamas makes multitude of demands for release of hostages - YouTube

Hamas anhängare

 

2023 Pella Thiel är årets pristagare

Pella Thiel blev pristagare 2023. Så här utrycker de som utser pristagaren sin motivering

Pella Thiel

Pella Thiel pristagare 2023

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet.

Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem.

Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden.

Priset ligger inom den teologiska linje som Equmeniakyrkan förkunnar om vikten att klargöra att vi lever i under “klimatnödläge” och måste vidtaga nödlägesåtgärder. Omsorgen om Guds skapelse lyfts fram teologiskt och logiskt ligger biologens abete i samma linje.

Men…samtidigt bör det vara angeläget att förstå såväl val av pristagare som dennes utgångspunkt för sitt arbete.

Thiel är en aktiv person och wikipedia ger bland annat följande exempel: “Thiel har grundat End Ecocide Sverige.[3] och Ecocide Law Alliance[4] som verkar för att storskalig miljöförstöring ska bli ett internationellt brott. Vidare har hon startat föreningen Lodyn,[a] som utbildar i naturvakenhet och ekopsykologi 

Martin Luther Kings priset 2023 går således till en aktiv biolog som baland annat startat föreningen “Lodyn”.

Baptistpastor King och Lodyn

på sin hemsida säger Lodyn så här:https://www.lodyn.se/lodyn-vem-ar-hon/

Härframgår att Lodyn faktisk är en gudinna i den fornnordiska gudaberättelsen om Oden mfl. På föreningens hemsida reder man ut detta. Men så här beskriver man i korthet sig själva i förhållande till namnet:

Namnet Lodyn kommer från myternas värld. Det är det fornnordiska namnet på Jordens gudinna. Vi har valt att uppkalla vårt nätverk efter henne då hon manifesterar själva kärnan i vårt engagemang och vår förståelse:

Jorden som vårt hem, vårt vilda ursprung.

Jorden som levande och självorganiserande.

Jorden som metaforisk, mytisk och helig.

Om källan och flödet.

Martin Luther King var och är en av de mest välkända och inflytelserika personerna i modern tid och modern historia. Han var pastor. Anställd i en församling. Läste Bibeln, predikade, bibelundervisade, döpte och bad. Utgångspunkten för King var Guds ord. Det märks i såväl språk, formuleringar som bildspråk. Ingen kan ta miste på detta engagemang för människorna var fast förankrat och inspirerat av Bibeln.

Nu belönar Equmeniakyrkan, Sveriges Kristna råd mfl individer och grupper såsom symboler som ärar och inspireras av den kamp pastor King bedrev. Det Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan lyckats utomordentligt bra med, är att undantränga det som var själva källan till pastor Kings engagemang.

Priset kommer som ett initiativ från baptistsamfundet. Även om nu Equmeniakyrkan är den  specifika arvtagaren, är det beklämmande, men kanske inte förvånande, att man belönar engagemang grundat på andra  värderingar och till och med icke kristna gudsbilder än Abraham Isaks och Jakobs gud, Jesu fader.Att ange nordiska forntida gudaväsen som inspirationskälla betyder de facto att man öppnar för andra andemakter om man nu tror på Guds ord och att det finns andra makter som verkar och påverkar.

Det borde ske en reformation för återgång till Guds ord. Och att det precis som för pastor King det är Guds ord som blir inspirationskällan som uppmärksammas.

Fanns det inte andra än Asatroende att prisbelöna 2023? Några icke asa- och blot- troende.Som betytt mycket för fred och försoning och inom det regelverk som satts upp för stipendiet?

Pröva dessa namn…Månne kraftfulla med annan karaktär inom ramen för syftet med MLK priset..

Dr. Denis Mukwege Nobelpristagare och pingstvän. Läkare och värnande av utsatta kvinnors liv och rättigheter liksom fred och försoning via ickevåld i en våldsam kontext.

Israel i den yttersta tiden | I det profetiska skeendet - var befinner vi  oss idag? | Himlen TV7

KG Larsson, präst och författare

Pastor KG Larsson med sina unika böcker från hans verklighet i kriminella livsfarliga mördande gängmiljöer  beskriver ett av Herren lett arbete  för att med försoning och Bibel som redskap ge gängkriminella möjligheter till upprättelser och försoning, Den gamle prästmannen tog sig in i miljöer dit inga taxibilar vågade köra.Vägledd av den helige Anden fick pastor Larsson de gängkriminella att lämna ifrån sig sina autmatvapen i hallen när de fick undervisning om Anden och den Kraften de alla sökte. Här praktiserades med fara för eget liv, icke våld,i de mest våldsutsatta miljöerna i vårt land.Med Gudsord som grund och kärlek och tilltro ledde den åldriga prästmannen i Jesu nmn en faktisk försoning genom ickevåld i Kings anda.

Sebastian Stakset Få personer har nått så många svenska unga i utanförskapsområden där krigsliknande tillstånd  råder, med dagliga skjutningar och mord. Dit når han med budskap om kärlek förlåtelse tro och hopp. Allt fast grundat i Guds ord. Därtill omfattande humanitära insatser för utsatta från kriminella miljöer. Stakset startade en organisation för att nå utsatta unga människor med omfattande behov av stöd och kärlek.

Visst finns det många möjliga pristagare som verkat i pastor King anda. Men de är följre till Jesus och inte till Oden och Tor. Så där föll de ur Equmeniakyrkans/SKR urvalsprocess.

Eller?

(PS från Klassiskbaptisms nätverk har ovanstående tre personer nominerats till priskommitten. för priset 2024. Skall bli spännande att följa.

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *