NORSKA BAPTISTERNA GÅR TILL OCH HÅLLER FAST VID EN BIBELTROGEN KLASSISK GRUNDSYN PÅ TEOLOGI  OCH EVANGELISKT ARBETE

Bakgrund

Denna blogg “Klassisk baptism och kristen tro” skapades under den sista tiden av Svenska Baptistsamfundets officuiella verksamhetsår. Samfundet gled då in i en slags “liberalteologisk” röra där Guds ord inte längre var Guds ord och där “politiskt korrekt” inflytande blev allt starkare.

När sedan Baptistsamfundet inkluderades i Equmeniakyrkan ökade hastigheten från den klassiska väckelserörelsens livskraft, Från tilltro och trohet på Bibeln som Guds ord…. till det som idag är Equmeniakyrkan. Av flera bedömare den mest liberalteologiska verksamheten vid sidan av Svenska kyrkan.Ännu finns ett stort antal församlingar som verkar och arbetar med klassisk kristen tro som grund. Hönokonferensen är en slags manifestation av det arvet. Glädjande och livgivande. Men det finns en aktiv och stark  kyrkoledning som medvetet och strategiskt marknadsför och styr mot en helt annan kyrka. Att marschera i Pridetåg tycks vara en nödvändig åtgärd för en kyrkoledning som vill öppna för även evangelikala församlingar men genom sådant agerande sätter man ned foten. Till sorg för en del av den kyrka man leder. När kyrkoledningen anser att Muhammeds Gud är densamme som vi tillber i Fader vår har man ramlat utanför klassisk tro och kyrkans rötter. Men hamnat i den politiskt korrekta fåran som förre ärkebiskopen Hammar och biskop Bonnier i Skara vilar i. Uppenbart under stark påverkan av såväl Ichtar som Baal. Något som gång på gång lyfts fram i denna blogg under många år.

 

Nu har de norska baptisterna tagit ställning och gjort det som Equmenikyrkan och de baptister som ännu inte lämnat liberalteologin borde göra genast. xet borde väcka bitr. kyrkoledare Karin Wiborn

som en gång i tiden avskildes som baptistpastor.

 

Bønn med hvilepuls | Series | Livets vann

BJÖRN OLAV HANSEN BAPTISTPASTOR NORGE

Baptistpastor Bjorn Olav Hansen i Norge redogjorde för smfundets beslut i fråga om synen på skapelseordning, man och kvinna och äktenskap. Detta ett utdrag och översättning från hans inlägg på Facebook.

“”Norska baptistsällskapets landsmöte – som nu blivit Baptistkyrkan Norge – har talat: “Norska baptistsällskapet upprätthåller sin syn på äktenskap mellan man och kvinna som Guds goda arrangemang för samlevnad.

Mot bakgrund av detta godkänner inte baptistsamhället pastorer som lever i samkönad samexistens. Detta ställningstagande ingår i huvudstyrelsens riktlinjer för sysselsättningsrådet, enligt artikel 12,b och ingår i Norska baptistsällskapets förståelse för baptist tro och ordning, enligt artikel 2. Inte heller de som är valda till församlingsledningen (församlingsfullmäktige) ska leva i samkönad samexistens. Samtidigt betonar vi vikten av att möta alla människor oavsett sexuell läggning med omsorg och värme och ber församlingar ta medvetna steg för att främja välgörenhet, jämlikhet, respekt och inkludering för alla människor med öppenhet kring utmaningarna kopplade till samlivsfrågor. Nationalförsamlingen vill etablera en order som avbryter baptistsamhällets demokratiska processer för kyrkor som inte är lojala mot baptist tro och ordning. Nationalförsamlingen ber huvudstyrelsen att förbereda förslag till lagstiftningsändringar i linje med detta inför nationalförsamlingen 2024. “

I helgen samlades nära 200 delegater från landets 104 baptistförsamlingar till landsmötet i Ålesund. Styrelsen lade fram ett förslag om att man förstår äktenskap som ett gudgivet arrangemang för man och kvinna. «Med bakgrunden till detta borde DNB inte godkänna pastorer som lever i samkönad samexistens».

Många tyckte dock att huvudstyrelsens förslag inte gick tillräckligt långt och det fanns en särskild reaktion på ordet “bör”. Tidigare generalsekreteraren Magnar Mæland lämnade in ett motförslag där det stod att baptistsamfundet inte accepterar pastorer eller medlemmar i församlingsråd som lever i samkönad samexistens. Mæland föreslog också en avstängning för samhällen som bryter mot resolutionen.

Resultatet av omröstningen blev följande: Magnar Mælands förslag: 125 röster. Huvudstyrelsens förslag: 63 röster. Avvisade röster : 2.”

Kan vara en bild av 5 personer och text

Bildtext: Från ett dop i Nikolaev i Ukraina 1999. Foto: Geir Spachmo
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *