Med Esoterisk grund och kontextuell teologi kan Evangeliska Frikyrkan ta vägen vart som helst!

Esoteriska läror är dolda för allmänheten och endast tillgängliga för en mindre krets av andligt upplysta, invigda eller mera utbildade människor. Det innefattar att lärorna inte direkt kan kritiseras eftersom de inte bygger på logik eller objektiva värden utan på de upplystas inre sanningar.

Esoterisk

Evangeliska Frikyrkan(EFK) rör sig mot en esoterisk grund för sina vägvalsbeslut.

Två exempel:

1. Guds Ande som medlemsgrundande.
När EFK vill öppna församlingsmedlemskap för människor i samkönade relationer så är det inte på grund av bibelundervisningen(som EFK menar inte bejakar detta) utan på grund av att man enligt samfundsledaren ”känner igen Guds Ande i människor som lever i en samkönad relation”. Denna upplevelse kan man inte sätta sig emot sägs det.

Men vem eller vilka är det som ”känner igen Guds Ande” och gäller motsatsen för uteslutning om man ”inte känner igen Guds Ande” i befintliga medlemmar? En sådan struktur kan bara leda till att det är ett högre upplyst ledarskap som kan känna igen eller inte känna igen Guds Ande i människor och definitionen saknar helt substans eller någon objektiv ram att verka inom, till skillnad mot ett medlemskap byggt på objektiva principer.

EFK hänvisar till Apostlagärningarna 15 för sitt sätt att tolka Andens upplevda närvaro som principiellt medlemsgrundande för de omvända hedningarna. Men var och en som nogsamt läser Apg kap 15, kan se att det var inte hedningarnas frälsningsmöjlighet som var frågan. Den var redan avgjord genom skriftordens undervisning, hedningarna skulle kunna ta del av Guds rike genom Jesus försoningsverk. Nej, frågan var om hedningarna skulle behöva underkasta sig judarnas omskärelse. Möjligheten till medlemskap var alltså redan avgjord genom skriftorden och Jesus/Paulus undervisning medan bekräftelsen genom Anden handlade mer om att Anden redan var verksam i dem utan att de hade anammat vissa judiska seder.

Detta att ha ”känna igen Guds Ande” i en människa som principiellt medlemsgrundande är en farlig väg som bara kan underblåsa andligt godtycke och personlig makt hos vissa poster och ledarskapsgrupperingar.

2. Profetia som grund för teologisk riktning
I dagarna skickar EFKs styrelse ut en riktningstext till sina ledare i bred skala. Där skriver styrelsen för det första att i rörelsen tycker man väldigt olika och antyder inte på minsta vis att någon skulle kunna tycka fel. Istället betonas uttryckligen en acceptans och support för att alla tycker rätt(trots helt motsatta åsikter), till skillnad mot Nya Testamentets budskap som understryker att de kristna behöver vara enade runt Jesus sanna undervisning.

Men i utskicket finns också en utpekad grund för EFKs framtida riktning och det visar sig vara en enskild profetia från en enskild person som vissa har hört. Just den profetian sätter sig nu EFK:s styrelse sitt hopp till och använder den som grund för samfundets kommande riktning. Inte bibelordet, inte teologin, inte Jesus undervisning, inte ens vetenskap eller ideologi faktiskt.

Vad säger då profetian. Jo att det finns ett rum med många dörrar och bakom varje dörr finns en skörd. EFK vill alltså springa åt olika håll, med många olika sanningar och budskap som skiljer sig åt och är motsägelsefulla. Varje budskap anpassat till den målgrupp som finns bakom varje dörr och med utbytbara sanningar utifrån målgrupp. Så ska EFK bli framgångsrikt med ett utbytbart evangelium för ”skördens” skull.


Kontextuell teologi

EFK använder också kontextuell teologi som nyckelbegrepp för sin teologiska praktik. Och detta begrepp har de gett ett helt nytt innehåll.

Normalt sett betyder kontextuell teologi i en evangelikal miljö  att budskapet är fast och oföränderligt men budskapet kan kommuniceras eller appliceras på olika sätt beroende på kontexten, det vill säga tiden, sammanhanget och kulturen.

Men EFK gör om ”kontextuell teologi” till att istället betyda att budskapet ska ändras beroende på kontexten. Så ska i detta fall samkönade relationer fortsätta beskrivas som synd enligt Gud i miljöer där människor redan tror så, till exempel i invandrartäta miljöer.
Medan samkönade relationer skall beskrivas som ändå helt okej och inget problem för medlemskap i sekulära miljöer där alla redan tror på det sättet.

Synd, sanning och helighet blir alltså enligt EFKs nya riktning något ganska flytande som kan vara ont eller gott helt beroende av vad människorna redan tycker. Däremot blir det ju svårt att hävda någon slags sanning på riktigt när den tydligen är utbytbar när den möter motstånd.

Råd till Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan verkar var rejält vilse i pannkakan och verkar heller inte längre ha någon fast grund för sin kompassriktning. Ett tips kan vara att återvända till den heliga skrift och Nya Testamentets undervisning, en grund som hållit i alla tider hittills.

Till exempel Andra Thessalonikerbrevet 2:14-15

”Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta bröder och håll er till de läror som vi fört vidare till er, muntligen eller i brev”

Eller varför inte:

Rom 16:17
Jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem.

Det här inlägget postades i Äktenskapet, Baptism, Debatt, Församlingsliv, Okategoriserade, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *