Evangeliska Frikyrkan möter George Orwells 1984.

När Evangeliska Frikyrkans(EFK)s ledning sammanfattar sin nya rapport kring samkönade relationer och pekar ut en ny riktning för sitt samfund så är det djupt omskakande och omvälvande. Det är inte främst slutsatserna kring själva ämnet som är det primära utan hur ledningens ord och vägval kring teologi och riktning avslöjar hur förhållningssättet till Bibeln ändrats i grunden och delvis får EFKs grundkonstruktion med fyra bärande balkar att kollapsa. Vägvalet kan sägas vara det största teologiska omtaget som hänt i rörelsen sedan Nybygget(EFK) bildades.

EFK har blivit ett liberalt samfund men det kostar att erkänna det.
EFK uppvisar nu alla tecken på att ha valt en liberal tolkningsmetodik och då uppstår ett stort internt problem. Att vara evangelikal är nämligen väldigt fint inom EFK och en av fyra grundpelare för rörelsens självförståelse. Därför är kostnaden mycket stor att berätta att ”hej, nu har vi blivit liberala istället”. Därför inriktas nu kraften på att istället omdefiniera vad evangelikal tro är och ”sanningarna” börjar genast röra sig på en ytterst glidande skala.

Tillvägagångssättet liknar inte obetydligt hur George Orwell beskriver hur människor kan manipuleras med omfattande nyspråk och förändring av definitioner. Där omdefinieras begreppen till motsatser där Krig är Fred, Slaveri är Frihet och så vidare. På liknande sätt försöker också Ryssland beskriva sitt anfallskrig mot Ukraina som en försvarsinsats, bombningarna som beskyddande räddningsinsatser och det omfattande kriget som inget krig alls. EFK använder i grunden samma metodik men på ett betydligt stillsammare sätt.

När traditionella etiketter ges ett helt nytt innehåll

Låt oss se på traditionella etiketter på tolkningssätt av Bibeln och sedan jämföra hur EFK nu börjar beskriva samma begrepp. Först en liten ord-begrepps-lista utifrån ett traditionellt synsätt:

Fundamentalism:
Brukar ses som att läsa Bibelordet ytterst bokstavligt, utan att ta hänsyn till textens syfte, kontext och om det är en historisk, poetisk, undervisande eller ”något annat” text.

Evangelikal:
Brukar ses som att tro att Bibelns ord är den fulla och bestående sanningen, men utifrån textens kontext försöka se dess syfte, sammanhang och budskap för att använda samma slags sanning i en annan typ av kontext. Evangelikal handlar också om att främst se texterna utifrån evangeliet om Jesus som centrum, och dess budskap om synd, nåd, frälsning, evigt liv osv.

Liberal tolkning:
Brukar ses som att visserligen utgå från bibelordet, men sedan låta nutiden, till exempel i form av vetenskapen eller nutida majoriteter, få en högre auktoritet än bibelordets sanning och låta bibelordets filtreras och justeras genom nutidens förhållningsätt.

Sekulär tolkning: Brukar ses som att helt strunta i bibelorden eftersom texterna inte alls är relevanta. Vår tid vet helt enkelt bäst och Bibeln är ointressant som sanningskälla nu.

Men hur börjar nu EFK definiera samma företeelser? Texterna nedan kommer från EFKs kommunikation av sin nya rapport i tidningsreportage och egna sammanfattningar.

Fundamentalism:
”Det går inte att kategoriskt stänga dörren till samkönade relationer med hänvisning till att man ’läser som det står’. Det vore att hamna i fundamentalism”.

Kommentar
: EFK är fel ute när man definierar ”läser som det står” som fundamentalism. Det kännetecknar nämligen också evangelikal läsning där man har stor tilltro till bibelordet och också ”läser som det står”. EFKs avvisande blir vilseledande och inbegriper även evangelikal läsning..


Evangelikal:

EFKs rapport och samfundsledare beskriver vad som inte är evangelikalt så här; ”Guds ord är inte en samling tidlösa trossatser”.

Sedan beskriver de sin egen så kallade evangelikala väg:  att vi ”igenkänner det som skaver mellan Bibeln och erfarenheten” vilket innebär att man är ”villig att leva i denna spänning och ständigt låta båda delar utmana oss till liv i gemenskap som återspeglar Guds helighet och barmhärtighet”.

Kommentar: Här bekänner EFK två olika saker samtidigt. Det andra är att i jämförelsen mellan Bibeln och erfarenheten(dvs livet, vetenskapen, människors berättelser) så har Bibeln inget försteg eller högre auktoritet. Det första är ännu värre, Bibelns ord gäller inte för alla i alla tider vilket precis är på tvärs mot det som evangelikal tro innebär.

Lausannedeklarationen, den evangelikala rörelsens främsta dokument, skriver:
Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag.

Det är helt uppenbart att EFK därmed lämnar det evangelikala spåret och byter till det som är typiskt för liberal hållning.


Liberal tolkning
:
EFKs rapport skriver:  Det går inte heller att kategoriskt öppna dörren för samkönade relationer med hänvisning till aktuell forskning. Det vore att hamna i liberalism”, skriver arbetsgruppen.

Kommentar: Men det som EFK beskriver här är en rent sekulär tolkning, där bibelordet inte har någon plats alls. Det som kännetecknar liberal bibeltolkning är att man visserligen låter bibelordet ta plats som en auktoritet, men sedan låter utvald vetenskap, majoritetsåsikter eller tidsandan eller något annat väga tyngre i den sammanvägda bedömningen om vad som är Guds vilja.

Sammanfattning
EFK börjar alltså kalla ”Evangelikal” för ”Fundamentalism”och ”Liberal” får byta namn till ”Evangelikal”. Och det rent ”Sekulära” synsättet får bli det nya ”Liberala”. Med nyspråk försöker alltså EFK att omdefiniera sig själva och få det att framstå som de är fortsatt evangelikala. De försöker intala sig själva, sina medlemmar och sin omgivning, men det blir genomskådat av många.

I den aktuella rapportens huvudfråga framgår det liberala synsättet med all önskvärd tydlighet.
Först tar man hänsyn till Guds ord och fastslår att Bibeln definierar samkönade relationer som synd. Sedan låter man en noga selekterad del av vetenskapen och diverse mänskliga berättelser komma in och i slutsatserna omvandlas då Bibelns “synd” till EFKsnaturlig brustenhet”. Och det är ingen liten skillnad. Synd innebär en ondska och en bortvändhet från Gud. Naturlig brustenhet är moraliskt oantastligt, är mer en följd att drabbas av eftersom skapelsen har tappat i kvalitet. Naturlig brustenhet har ingen som helst betydelse i din relation till Gud och är därför väsensskilt från synd.
EFK gör sig större än Herren när de tolkar bort synden med nyspråk.

Med sina uttalada ord och teologiska bekännelse tar Evangeliska Frikyrkan med sig sättet att hantera bibelordet i hela sin organisations liv och verksamhet. Det är uppenbart att EFK nu ska betraktas som en liberalteologisk rörelse och den stora matchen för rörelsen blir ju att erkänna och bekänna sin egen nya uppenbara identitet.

Ledningens ansvar
EFKs lednings uttalanden går att se på två sätt: Antingen är ledningen fullt medveten om sin tydliga kursändring men av strategiska och taktiska skäl bekänner man sig fortsatt som något man uppenbart inte längre är.
Eller så är man så blind och inne i sina egna processer så att man inte märker hur hela processen får dem att byta ut grunderna i sin rörelses tro.

Man får ju nästan hoppas att det är alternativ två som gäller för det förstnämnda vore ju rent oärligt. Men kan man verkligen tro att så många ledande människor är så blinda att man inte förstår sin egen process och vart det för rörelsen?

Det finns något kring Evangeliska Frikyrkans ledning som har med samvete och ärlighet att göra också. Och där bär de två högst ledarna ett mycket stort ansvar för sina ord och de vägval som görs.

Det här inlägget postades i Äktenskapet, Baptism, Bibeltolkning, Tro och Vetande. Bokmärk permalänken.

3 svar på Evangeliska Frikyrkan möter George Orwells 1984.

 1. Bo Fjällström skriver:

  Apropå att kraften nu inriktas på att omdefiniera vad evangelikal tro är och att ”sanningarna” börjar röra sig på en ytterst glidande skala.

  I boken ”Som om Gud inte finns: en bok om sekularisering”, skriver Magnus Malm:

  ”Här erbjuder språket stora möjligheter till diskreta myrsteg åt fel håll, utan att skicka upp varningsskyltar som skulle kunna mobilisera visselblåsare. En sanning är inte en punkt utan snarare ett utrymme, där man med språket kan förflytta sig åt ena kanten utan att fördenskull lämna sanningen. Problemet är bara att om man gör det varje gång och över hela linjen … så har man så småningom ritat om hela kartan så att man inte riktigt känner igen den.”

  Han skriver också:
  ”Ett nytt ord förflyttar alltid betydelsen i aldrig så liten grad. Här tar orden med sig hela vårt fokus och placerar det där vi inte medvetet har valt att lägga det. Och alltid i samma grundläggande riktning: Från Gud i centrum till oss själva i centrum. Från det specifika till det allmänna. Från det personliga till det abstrakta. Från det utmanande till det bekräftande. För sent upptäcker vi att vi har hamnat någonstans där vi inte ville vara.”

 2. admin skriver:

  Detta är mycket sant Bo och definitivt en bra beskrivning på skeendet i EFK. Uppenbart är också att nyspråk används mycket målmedvetet för att flytta rörelsens ståndpunkter i önskad(oönskad) riktning. “Guds ord kontextualiserat till vår tid” låter ju betydligt bättre än “byta bort Guds ord mot världens tankar” men det är i praktiken samma sak.

 3. Lars Göran Berg skriver:

  ” Nyspråk” är en effektiv metod för att omforma språk och kommunikation människor emellan. Ett sätt att omforma budskap och sända nya och samtidigt dra in associationer.

  Så förändrar man människor inifrån. Så gjorde de brunsvarta i Tyskland med framgång innan tredje riket rämnade i död. Så gjorde kommunisterna under bland andra Stalin. Därifrån hämtade Orwell sin källa. Kommunisterna fortsatte i Sovjet och DDR var ett praktexempel på tekniken. Putin Lavrov för exakt lika idag med känt innehåll. I Knutby brukades samma teknik så den är tillämplig i väldigt olika sammanhang. Ibland som med herr ”Bagdad Bob” blir det så absurt att det mer ser ut som ett skämt.

  Tyvärr använder delar av det som förr kallades väckelserörelsen samma teknik. Ofta framgångsrikt och målinriktat. Exemplen kan tyckas dolda under kamouflage men med uppmärksamhet lätta att finna.
  Läs innebörden av :” Alla människors lika värde” Sakligt känt tidigt i Gamla testamentet. I nyspråk HBTQ-i gruppernas värderingar för integrering med extrem stark koppling just Hbtq-i.
  ”Inkludering” har omvandlats till att betyda HBTQ-i ställning och rättigheter i olika förhållanden
  ”Skapa en trygg miljö för HBTQ-i människor i kyrkan. Orden betyder inte trygg och säker miljö utan att vissa delar av Guds ord inte får läsas eller föredras utan liberalteologiska toll. Predikant får i begreppet inte predika vad Bibeln lär
  Då sk HBTQi. personer skall och kan känna sig otrygga…
  Exemplen är hur många som helst Så kan väckelserörelsen diskret omvandlas til politisk korrekt religiös intresse organisation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *