Missionsförsamling lämnar Equmeniakyrkan på grund av kyrkans förändrade förkunnelse lära och syn på Guds ord

 

Equmenikyrkans ledare demonstrerar i sympati med tåg till avguden Baals lära.

Missionskyrka har i god demokratisk ordning lämnat Equmeniakyrkan. Detta kallar kyrkans ledning för en “kapning”

Rimbi misionskyrka har beslutat att lämna Equmeniakyrkan. En ganska liten församling som i två olika möten i god ordning enligt gällande stadgar beslutat at lämna Equmeniakyrkan.

Orsaken till lämnandet anges av församlingens ordförande vara Equmeniakyrkans bibelsyn, inriktning, lära och utöande av tro

Den andliga ledaren i regionen Jenny Dobers har uttalat att hon anser det vara tveksamma läror som förkunnas i missionskyrkan.

Dobers själv tycker det vara bra att i tåg till avgiden Baals ära marschera i Pridetåg och försvarar detta med att hon går med i tåget “för att jag kan”.  Med utväljande av några passande bibelord som understryker hennes “jag kan analys” rättfärdigas det som Rimbo missionsförsamling angett som skäl till varför man inte önskar samband med Dobers läror.

Detta upprör Equmeniakyrkan väldigt mycket som inte alls förstår eller hyser sympati för Missionskyrkans beslut och synpunkter. För att kunna stoppa kommande liknande av hopp från den linje kyrkan valt vill man göra en stadgeändring.

Man använder ordet “kapa” för att beskriva hur församlingen majoritet agerat i församlingsmöten enligt stadgarna för att lämna kyrkan. Dvs sådana stadgar som kyrkan följt bör inte finnas enligt högsta kyrkoledningen.

Ordet “kapa” står ju för något kriminellt vilket tyder på att Dobers Wiborn och Lasse Svensson anser att Missionskyrkans stadgeenliga beslut är kriminella.

 

Självrannsakan avseende systematisk bristande förståelse för hur kristna människor med tro på att Bibeln är Guds ord upplever kyrkans lära, homovigslar, Pridetåg och höga företrädares undervisning om att Jesu kraftverk mer skall ses som tidstypiska språkliga myter och inte som beskrivning av vad som faktiskt skett och hur Jesus i sin roll faktiskt bespisade fem tusen och att hans sår var faktiska när TOMAS FICK ERFARA DET HAN KNAPPAST FÖRSTOD.

JENNY DOBERS KYRKOLEDARE OCH ANDLIG LEDARE FÖRSTÅR INTE VARFÖR MISSIONSKYRKA VILL LÄMNA HENNS KYRKA DÖR HON SJÄLV VISAR STARK SYMPATI FÖR ATT HYLLA AVGUDEN BAAL.

 

EQUMENIAKYRKANS TIDNING SÄNDAREN BESKRIVER DET SOM HÄNT

Se nedanstående länk.

https://www.sandaren.se/nyhet/missionskyrkan-i-rimbo-bryter-nu-med-equmeniakyrkan

Kyrkoledningens identifierade behov och faktiska uttalanden till sändaren tyder på att man fruktar fler “kapningar” Församlingar som flyr kyrkans teologi och ledares agerande och går mot en mer klassisk kristen och kanske baptistisk tradition.

Troligen är ledningens oro inte obefogad.
Vikande medlemssiffror och oförmåga att formulera ett evangeliskt budskap om tro omvändelse och dop kanske är den mest tydliga indikationen.

I kommande blogginlägg kommer fråga om varför kyrkans ideologisk frasering om att vi i olikheternas namn hålls samman inte fungerar längre.

Mer om detta senare i mars.

 

 

Det här inlägget postades i Församlingsliv. Bokmärk permalänken.

2 svar på Missionsförsamling lämnar Equmeniakyrkan på grund av kyrkans förändrade förkunnelse lära och syn på Guds ord

  1. Axel skriver:

    Vart kan jag hitta andra bibeltroende baptistiska kamrater i Stockholm? Guds frid

  2. admin skriver:

    Hej Axel! Vår kännedom om bibeltrogna kyrkor i Stockholm är bristfällig. Inte beroende på att det inte finns utan av rent geografiska skäl. I fd baptist eller nuvaande EFK församlingar finns det ofta delade åsikter. I EFK är det nog mer uttalat klassisk kristen syn på Guds ord. I EFK pågår en diskussion just nu men i grunden står EFK mest för klassisk baptism med rötter i väckelserörelsen. Pingstförsamlingar överlag är nog de allra flesta mycket tydligt förankrade i Guds ord. Equmeniakyrkan har i sig församlingar som har en levande och aktiv tro på att Guds ord är Guds ord och att bibel är sann och inte en handfull tIdstypiska texter om religion och kärlek. Dessa finns på olika ställen i landet tex i Göteborgs skärgård eller Tabernaklet i Göteborg. Det BIBELTROGNA OCH LEVANDE ANDEFYLLDA FÖRSAMLINGAR finns säkert motsvarande i Din landsända. Det som är oroande är att Equmeniakyrkans ledning systematiskt och tydligt tagit ställning och agerat för tex Priderörelsen, HBTQ-i “äktenskap”, polysexuella relationer ( ordinerad pastor å kyrkans vägnar “feministteologen” osv Detta är sorgligt ledsamt och ytterst bekymmersamt. Men slutligen pingst har en baptistisk och våckelseinriktad bibelsyn men envar må söka sig. De andlige ledaren för Equmeniakyrkan i Stockholmsregionen är en entusiatisk deltagare i Pridefestivaler och Pridetåg som upenbart är hyllningar till Baal. Detta ger starka skäl till att pröva möjligheterna till förkunnelse av det som kallas Guds ord allena. Men varje enskild måste ju pröva. Levande församlingar och gemenskaper kan finnas där man minst anar det. fram. Frågan är svår att besvara strikt och entydigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *