Kyrkan som tar “ned skylten”…om korrekt “varudeklaration

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Bibelläraren och författaren Björn Donobauer har reagerat på de trender som går igenom och regerar inom svensk kristenhet och kyrka. Sina iktagelser har han lagt som grund till den starka text Du kan läsa och fundera kring och som läggs till här nedan i denna blogg.

Texten finns här med författarens tillstånd:

Björn Donobauer

“De har tagit ner skylten också”

“Det vore orimligt, på gränsen till straffbart, att hänga upp en skylt med texten: ”Hälsokost” utanför en butik med tobaksvaror, snus och e-cigaretter. Att skylta med vad man inte kan leverera hålls ännu idag för ohederligt. Den känsligheten är bland annat ett resultat av en lagstiftning som går tillbaka ända till den 3:e Moseboken. ”Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra varandra.”

Utanför ett antal lokaler med anknytning till det som historiskt sett kallades för ”kyrkor” hänger ännu idag en rad skyltar som marknadsför det som var deras inriktning när de en gång startades. ”Korskyrkan, Saronkyrkan, Elimkyrkan, Immanuelskyrkan, Filadelfiakyrkan, Salemkyrkan etc etc” Alla namn tagna från bibelbaserade sammanhang med ett visst klart identifierbart innehåll och med en förhoppning om att symbolen på fasaden skulle gå att identifiera genom det levande uttrycket för symbolen när man väl är inne i lokalen.

Tiden har kommit då det har blivit allt större avstånd mellan fasadskylt och livsinnehåll. Vi har ”Korskyrkor” där korset inte längre förkunnas, där man skäms för det som är de goda nyheternas kärna. Vi har ”Salemkyrkor” där friden har sönderstyckats genom långvariga interna strider. Vi har ”Immanuelskyrkor” där den enda gud som är närvarande har större likheter med Baal än med Yahweh. Vi har ”Filadelfiakyrkor” som har övergivit den broderskärlek som inte söker sitt, gemenskaper där bröder var beredda att lägga ner sina liv för sina vänner, men som nu legitimerar att bröderna ligger med varandra ”såsom en man ligger med en kvinna”.

 

Vi har kvar skyltarna, men det som förkunnas innanför väggarna har tappat  sambandet med den Bibel från vilken deras namn är tagna. Relationen mellan bibelns texter och förkunnelsens har tunnats ut till spindelväv men utan dess bärighet. Man hör sällan något annat än det egna jagets framhävdelse, den egna tolkningens tillfälliga ljudmatta, och bejakandet av det ”jag” som är syndarens enda gud. Synd är numera att inte bejaka alla de synder som andra än jag själv begår. Det du vill vara, det kan du bestämma själv heter det. Inte skall du behöva neka dig själv att leva som du vill, inte skall vår tro inkräkta på din kärlek. Frihet från ”syndens makt över dig” ersätts med libertinens rätt att leva ut allt den får syn på. ”Du skall inte ha begärelse” har blivit ”du skall leva för dig själv, du skall bejaka det du är, du skall följa ditt hjärta.”

Skyltning - Svenljunga.se

”Kyrkan” hade sin grund i ”ekklesia”. När män och kvinnor en gång kom till helig sammankomst var det med en visshet om att vara ”kallade ut ur något”. Att de som hörsammade kallelsen lämnade något bakom sig till förmån för något som den värld de levde i aldrig kunde åstadkomma. De kom till sitt dop med vissheten om att de måste dö för att leva det nya livet. De förstod att det liv som förs här är en förberedelse för det som kallades Guds kommande rike. De visste sig ha varit döda i överträdelse och synd, och tog tacksamt emot dess motsats, det eviga livet, som en dyrbar gåva.

”Kyrkan” har också sin rot i ”kyriake”, dvs ”Det som hör Herren till”. Det stämmer inte längre. Nu betyder kyrka inte längre ”Kristi synliga kropp på jorden” utan ”en sammanslutning för bevarandet av ett visst religiöst och psykosocialt försanthållande.” Herren själv sade att ”det är inte den som kallar mig Herre, utan den som gör efter mina bud som är min tjänare.” ”De som inte bekänner mig inför människorna skall jag inte bekänna inför min Fader.”

Många kyrkor med ovan angivna namn har övergivit sina ursprung. Deras herdar har skrivit om teologin med den fallna människan som förebild och har förvanskat den Gud som uppenbarades i Jesus Kristus. Gränsen mellan världen och församlingen har suddats ut. Tröskeln är numera väldigt låg. Kärlek till denna tidsålder och till allt det som är i världen omhuldas och varningen att den som gör så står i fiendskap med Gud hörs inte längre. Kärleken är nödtorftigt ersatt med ”lust”.

KYRKOKARTAN.SE » Strö kyrka » En trevlig skylt

Några har haft ryggrad nog att står för det faktum att deras skylt inte längre motsvarar deras lära och liv. Så har Filadelfia på Rörstrand tagit ner korset i fonden och tagit bort ”kyrkan” från fasaden. Den sedermera framförda teologin visar att symbolernas borttagande fanns i ideologisk påse innan det kom i säck.

”Broderskärlek” utan kärlek till Fadern är bara en annan variant av huliganism.
De som jublar högt nu hör inte knäppet när dörren till Guds rike slår igen.”

Björn G A Donobauer

 

Historisk bild: Betel baptistkapell i Uddevalla i vars verksamhet och förkunnelse Guds ord framställdes som Guds ord och sanning

 

 

Det här inlägget postades i Evangelisation, Församlingsliv, Kristusliv, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *