Expressens kulturchef. uppmanar religiösa minoriteter att mogna medialt.

Bakgrund

I föregående inlägg i denna blogg redovisas en artikel av Thomas Forslin och nätverket för Klassisk baptism och kristen tro.    https://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/denna-syn-pa-hbtqi–personer-skapar-trauman/

I Expressen den 21 augusti 2022 uppmanar Expressens kulturchef Victor Malm det han benämner “religiösa minoriteter” att mogna medialt. Utgångspunkten för Malms imperativ är bland anat DN reportage om det som benämns som “Omvändelseterapi”. Expressen riktar sina ord till och om det man benämner som “religiösa minoriteter”.

Expressen länk: https://www.expressen.se/kultur/victor-malm/religiosa-minoriteter–maste-mogna-medialt/

Kulturchefen uppmanar till ett specifikt vägval för följande målgrupper:

  • de som arbetar med omvändelsetereapi inom religiösa samfund och ett “vägval för kyrkorna.”

Kommentarer

Kulturchefen för i sin text ett resonemang om värdet av religiös tro i förhållande till ateism och försöker balansera olika ståndpunkter och egna förhållningssätt. Det är hedrvärt med en öppenhet i en kulturpolitisk dimension. Chefen uttrycker sig också positivt utifrån sitt ego: “Jag tror inte men om trons plats i samhället“. Utsagan är klassisk och berömvärd och präglar den grundvärdering som är önskvärd och nödvändig i ett demokratiskt samhälle med yttrande- och tankefrihet.

 

Förringade av begreppet “kyrkan” och bruk av orden “religiösa minoriteter”

En kulturchef i en mycket stor dagstidning har ett brett bevakningsområde. Kulturen berör oss alla i samhället och avgränsningar om vad som är kultur torde vara en vansklig fråga. Utifrån detta är det självfallet helt logiskt rimligt och föredömligt att också belysa så kallat religiösa yttringar och verksamheter.

Noterbart i Malms text är att han svänger sig med argument som är till synes avgränsade och tydliga och blandar dessa men någon slags otydlighet. Tekniken är journalistiskt välkänd när skribenten vill få samman sin djupare mening med faktiskt innehåll.

Begreppet “kyrkorna” blandas med begreppet “religiösa minoriteter”. Det begreppet verkar också blandas med muslimska församlingar. Implicit finns också en riktning i resonemanget gentemot det som kallas “frikyrkor” dvs kyrkor/religiösa organisationer som är “Fria” och då ett historiskt begrepp från tiden då Svenska kyrkan styrdes av statsmakten. Idag finns i Sverige enbart “frikyrkor” och inget annat.

Kulturchef Malm skriver om religiösa minoriteter i Sverige och deras förhållande till det reviderade begreppet  HBTQi.  Begreppet täcker något vidare än personer med en homosexuell läggning men kritiken från Malm är ospecificerad utifrån de övriga bokstäverna i HBTQi begreppet. Att kritisera någon för ett begrepp som. man själv tycker är självklart är angenämt men lite knepigt ändå.

Begreppet “minoritet” är som ord tätt lätt att förstå. Religiös minoritet torde rikta sin avsedda ord kommunikation mot ett vägningstal minst under femtio procent. Spontant kan man uppleva att en religiös minoritet är väldigt mycket mindre än 50%.  Kanske 5-10 procent…? Men det är upp till läsaren att försöka förstå skrivarens syfte med begreppet.

Månne ledare för en religiös minoritet på någon miljard… glömde kuturchefen dessa och deras teologi om HBTQi

Antalet muslimer i Sverige ökar. Islam är den näst största religionen i Sverige. 2017 bedömdes att antalet personer som anser sig vara muslimer  var 810 000 personer.

Men det kan knappast längre anses vara så att muslimska församlingar och människor som följer deras bok Koranen är liten minoritetsgrupp. Bland olika religiösa yttringar i landet är muslimer en betydande grupp.

Romersk katolska kyrkan har medlemmar och troende över hela världen.  Kyrkan har 1,3 miljarder medlemmar. RKK kan knappast sägas vara en kyrka som består av en religiös minoritet. I Sverige är antalet medlemmar ökande men en uppgift på 125 000 medlemmar ger en indikation.

Kulturchefen och vad som är en religiös minoritet

Utifrån vad som anförs av chefen själv verkar det rätt uppenbart att i Expressens värdesystem är orden “religiös” och “minoritet”inte ord som behöver ha reell täckning.

Författaren verkar mer använda dem som nedsättande känslomässig klassifikation av företeelser i ett resonemang.

Daniel Alm, pingströrelsens Sverigeledare. Är 90 000 svenska pingstvänner en marginell minoritet? Och hur ser en kulturchefen på Expressen på samma rörelses internationella omfattning och tillväxt tex i sydamerika?

I de namngivna grupperna; muslimska församlingar, kristna församlingar, katolska, RKK och i andra grupper av katolska kyrkor i Sverige och i världen är synen på homosexualitet och tex äktenskap inte värderingar rådande i minoritetsenklaver eller sekter

Att ge specifika etiketter är att argumentera osant och inte som kulturchefen egentligen säger sig önska ett öppet ärligt samtal.

Och imperativets substans

Victor Malms källa är media uppgifter om det som kallas “Omvändelseterapi”. Begreppet är ett “nyord” journalistiskt skapat. Omvändelser har kristna alltid arbetat för och med När Saulus mötte Jesus och fick en ny identitet och blev världsevangelisten Paulus var han med om just en omvändelse. När Sebbe Stax artisten mötte Jesus i en omvändelse och åter blev Sebastian Stakset var det utifrån en omvändelse.

Det finns många ja väldigt många exempel på att drog brukare som möter Jesus kan i det mötet bli av med drogsuget. En vän till mig som var med om detta blev omedelbart avtänd. I dessa stycken kan ordet terapi användas men blir helt galet. Terapi brukas vid behandlingshem och inom profession sjukvård och psykiatri och är en gåva till mänskligheten och till hjälp för de allra flesta. Men i vissa fall fungerar faktiskt e religiös omvändelse med liknande effekt utan att just tex drogberoendet är målet utan gemenskap med Jesus som den som älskar den som längtar och kanske far ila. När frälsningsarmen verkar är hela upplägget i deras tro med all konkret verksamhet och symbolik, botbänk och kokande grytor just omvändelse.

Ingenstans i kulturchefens text verkr frälsningsarmen som religiös minoritet vara målet trots att de i många fall ser omvändelser och ändrade fysiska , psykiska och sociala förändringar som en effekt av Jesusmötet.

Omvändelse en del av denna fredens och befrielsens arme innersta kärna- frälsning

Trots otroligt många års erfarenhet av det Malm kallar “frikyrkor” har jag aldrig hört talas om begreppet “omvändelseterapi”. Kanske för att det inte finns eller för att det inte tillämpas. EN hypotes kan vara att enskilda personer som söker stöd och förbön i en fråga som fallet under HBTQi begreppet kan få sådant. Om sökande då innefattar bön/samtalsstöd/förbön/bibelundervisning/ för andligt/fysiskt/psykisk förändring kan epitetet “terapi” klistras på. Det primära i alla kristna sammanhang är ju mötet med Guds ord och Jesus.

Om Saulus inte omvänt sig vid Jesusmötet, om dylik omvändelse inte skulle anses vara ok medför detta en betydande kritik av vad kristen tro är i grunden. Om inte omvändelser för förkunnas. kan kristna inte följa Jesu ord och direkta uppmaningar.

Jag tror inte Expressens kulturchef menar så. Men i bogsvallet av den mediala analysen blir kritiken oprecis. Och den möter ögon och själar som också kan vara känsliga och inte lika garvade som valrörelsens media strateger.

 

Medial mogenhet

I chefens slutsatser anför han att församlingar har en rimlig förväntan att få ara med i det som kallas “det offentliga samtalet”. Grunden för att få deltaga i det är öppenhet av alla åt alla håll. Logiken är odiskutabelt korrekt och logiskt. men frågan är om det är kristnas kall.

Jesus uppmanar de kristna till något het annat. Att göra människor till lärjungar till honom, hans ord och till den väg som han anger som den enda vägen till sanningen och livet. Det eviga livet i Guds rike. Jesus lägger ut ett andligt monopol; ingen kommer till Fadern (Gud) annat än genom honom(frälsningen) Inget offentligt samtal är viktigare än just detta.

Slutklämmen från kulturchefen är nog följande:

Om inte öppenheten som i texten omarbetas till öppenhet med det som kallas “samhällets förutsättningar” leder detta till insulära, isolerade sekteristiska- mindre respekterade av den sekulära majoriteten än vad man redan är. Med samhällets förutsättningar avses uppenbart förhållande till bokstavskombinationen HBTQi.

Jesus var väldigt tydlig i att hans rike inte var av denna världen. Han var supertydlig p att vi inte skall anpassa oss som kristna till de sekulära värderingar som kallas tidsålders väsen. Här finns massor av kristet “styrande dokument och värdegrunder” som alla ger en entydighet att målet för efterföljd inte är det som handlar av respekt av den sekulära majoriteten. Att få stämpeln “sekt” var känt redan i biblisk tid. RKK medlemstal på miljardnivå, muslimska församlingar över hela världen eller i Sverige, evangeliska kyrkor i världen ja alla dessa är inte marginella minoriteter.  Expressens kulturredaktion och svensk politisk majoritet eller svenska folket må ha andra åsikter. Dessa skall med aktning respekteras. Med tacksamhet och ödmjukhet kan vi leva i ett öppet samhälle där människor och religioner möts utan konflikter och hat och våld.

När en själavårdare möter en lesbisk kvinna som levt så i många och och vill komma ut som icke lesbisk kan man inte nonchalera, döma eller gå förbi och svara att Du är sådan. När en man söker själavård och vill och funderar över sin läggning och attraktion till män kan man inte nonchalera eller döma Åt alla håll och i alla människor finns nedlagt guds tanke. Vägledning och Guds ord är vägen till den enskildes val av liv och livsföring, Där finns ingen terapi i sig men kärlek sådan Jesus visat. Även om RKK islamska förbundet eller ärkebiskopen eller någon annan makt eller myndighet agerar.

FO Nilsson landsförvisades när han 1848 predikade omvändelse och dop i den halländska orten Falkenberg. Otto Länsberg och Lille Nilsson utsattes för mordförsök för samma förkunnelse. Nästan alla av Jesu närmaste mördades. Acceptans och hedersamt bejakande av en medial mogenhet är aldrig ett mål. Mogenhet i mötet med enskilda i ödmjuk kärlek är dock eftersträvansvärt.

LG

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *