Liberalteologi och HBTQ- bejakande kyrka skapar funderingar

Bakgrund

Flera kristna tidningar har skrivit om situationen i Equmeniakyrkans största församling. Det finns goda skäl att reflektera kring detta men samtidigt beakta att tidningsmaterial inte alltid ger en fullständig bild. Trots den försiktigheten finns det tydligt en skarp konfliktlinje inne i Equmeniakyrkan som menligt skadar människor men också kyrkan och andra församlingar.

Immanuelskyrkan Stockholm

Här kommer lite grund för funderingar. En del nytt, men en del från 2019 då Esther Kazen blev uppmärksammad för uttalandet kopplat till hennes förra tjänst. Nu är hon i mediabruset för vad som händer i Immanulskyrkan, Stockholm. Där har funnits en process en längre rid inspirerad av det som oftast kallas “liberalteologi”

Tidningen och kontexten

https://www.varldenidag.se/nyheter/hbtq-profilerad-equmeniakyrka-drabbad-av-konflikter/repvcv!ypY8IQ50NfIzWei@ZPMDQ/

I denna blogg har vi gång på gång lyfta fram exempel på hur Equmeniakyrkan i allt högre grad går mot ett liberalteologiskt förhållningssätt. Detta påstående gäller på inget sätt hela kyrkan. Nej det finns många församlingar som fullt ut arbetar enligt de traditioner och de värderingar som var en del av frikyrkorörelsen, evangelikalt och utifrån en klassisk kristen tro. Men i betydande grad har kyrkoledningen antingen stött eller blundat för rätt betydande avvikelser från kyrkans arv. Å ena sidan finns i den nyligen byggda kyrkan ett drag av episkopal hierarki med regionala kyrkoledare i biskopsliknande uttryck. Å andra sidan tycks arbetet vila i andra fåror.

HBTQ blir ett grundelement som skär mitt itu församlingar

Det som kallas HBTQ-paradigmet är mycket tydligt och hyllat inom delar av kyrkan. I andra känns det främmande, och kanske helt fel. Men kommunikativt blandas värderingar och åsikter med värdebegrepp som gör att öppenheten i samtalet begränsas. Vem vill betecknas som “homofob“?

Equmeniakyrkan deltar aktivt på Pridefestivalen, Kyrkan stödjer Priderörelsen som här illustreras med förkunnare och kyrkoledare som faktiskt företräder kyrkan och dess församlingar.

Immanuelskyrkan i Stockholm var en gång Missionsförbundets största kyrka. Idag är den Equmeniakyrkans största församling.

I flera artiklar i tidningen Dagen har man redovisat kyrkans problem med att hålla samman den. En del av medlemmarna som är födda utanför Sverige upplever HBTQ frågorna som kyrkan så tydligt verkar för ett teologiskt läroproblem.

https://www.dagen.se/ledare/2022/03/16/for-vad-ar-immanuelskyrkan-oppen/

Att begreppet “tolerans” har två sidor är en viktig utgångspunkt i ekumeniska sammanhang. I den enda stora församlingen, tycks frågan fått oönskade effekter.

Det beskrivs journalistiskt som problemen eskalerade när kyrkan anställde den sk feministpastorn Esther Kazen. Välkänd aktivist i HBTQ frågor, abort, polyamorösitet mm.

I denna blogg har tidigare lyfts fram Kazens värderingar om relationer (bla 2019). Det är extremt ovanligt att ordinerade präster och pastorer anser att polyamorösa relationer är ett ok inslag i kristnas livsföring. Att församlingsmedlemmar eller till och med förkunnare lever i äktenskapsliknande förhållande med flera partner samtidigt. Är alla berörda överens ser Kazen inga problem med att ett par eller två par eller kanske tre par har kärlek sex med varandra. På Gotland fick biskopen avgå och blev “avkragad” när hans otrohet uppdagades. Equmeniapastorn får allt större uppdrag inom kyrkan. Ny pastor i kyrkans största församling.

Ester Kazen ordinerad pastor i i Equmeniakyrkan i sin ämbetsdräkt

Tidningen Världen idag har skrivit om händelserna i Immanuelskyrkan. Se bifogad länk:

https://www.varldenidag.se/ledare/konflikten-i-immanuel-avslojar-intoleransen-i-liberala-teologin/repvbu!qsM0rLR96zs7f6yOmM@xLg/

Den ordinerade Equmeniapastorns åsikter om texter i den Heliga Skrift

Är Bibeln sann eller innehåller den en sammanställning av goda berättelser och visa ord? Här finns en skiljelinje och den berörda Equmeniapastorn har med kyrkoledningens helt uppenbart goda minne valt sida. Uppenbart. Underlag för kyrkans ledning att värdera feministpastorns budskap saknas på inget sätt.

Så här skrev Världen idag om Kazen och jungfrufödelsen:

https://www.varldenidag.se/nyheter/feministpastor-i-blasvader-ifragasatter-jungfrufodsel/reprlg!F7kTMjl5ETD@OdeslN@a3w/

Kazen och polyamoröst förhållande och medveten otrohet,

Utdrag ur pastor Kazens blogg:

“Det jag vill säga är alltså att JA jag är övertygad om att det är fullt kompatibelt att vara kristen och samtidigt dela livet med någon en älskar. Med sex och barn och allt. Om en vill. (Och i övrigt även fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn… Det går alldeles utmärkt att vara kristen och leva i något annat än hetero-tvåsamhet-med-barn-livet. Men självklart är även det kompatibelt.)”

 

Equmeniapastorn  bejakar dylika förhållande för kristna:Gravid kvinna i polyamoröst förhållande med fyra tilltänkta pappor

Den ordinerade och den av kyrkan avskilda Equmeniapastorn klargör för sin om synen på otrohet.(Har kyrkoledarna månne samma syn?)

Frågor och svar blir frågor och råd och befrielse från”moralism” Utdrag ur pastorns blogg:

Den intoleranta “toleransbejakelsen”

Per Ewert har i samma tidning skrivit ett tänkvärt inlägg om hur de som förespråkar tolerans och öppenhet kanske också speglar intolerans.

https://etidning.varldenidag.se/p/varlden-idag/2022-03-23/a/konflikten-i-immanuel-avslojar-intoleransen-i-den-liberala-teologin/131/513709/27144715

Ändring av ords innehåll eller nyskapat innehåll till kända begrepp

Följande 4 ord är välkända i den politiska debatten i Sverige_

  • “alla människors lika värde”

Orden används i olika sammanhang som stundom faktiska ord, stundom som symboliska för beteckning av visst förhållningssätt.

Den person som anser att äktenskap är något för man och kvinna gemensamt möter snabbt epitet att ett inte bejakande av samkönad vigsel är en kränkning av alla människors lika värde. Men är det verkligen så? Och hur ser vi på människovärdet?

Begreppet är inte enkelt och kan i vissa sammanhang ses som oprecist. Bibeln som rättesnöre ger dock redan i skapelsen klarhet att Gud skapade oss till sin avbild. Till man och kvinna skapade han oss. Vi blev till som människor med okränkbart värde. Olika men ändå lika. Ömsesidigt kompletterande varandra.

Det är svårt att se att en pastor eller församling som vill hålla sig till en biblisk syn på man och kvinna kan anses ha en uppfattning av det kränker människovärdet eller att en sådan församling/pastor inte ser att alla människor är skapade till Guds barn med lika värde.

Jag kan inte se att det finns något samband alls mellan syn på äktenskap och syn på människovärdet. Den argumentationen är vanlig inom HBTQ världen där man vill förändra mycket av det som hör till grundläggande förhållande kring människan.

Vi kan nu se hur transpersoner såsom en fd man nu kan segra i damklassen. Vi vet att fysiskt sett så är män och kvinnor olika, inte bara i form av könsorgan utan rent fysiskt. Om en människa som genetiskt generellt sett har större muskelmassa skall tävla i en klass där den gruppen människor inte kan uppnå samma resultat utifrån skapelseordningen…ja då klassas detta som kränkande eller bristande syn på människovärdet.

 

Alla människors “Lika värde” Hur ser Du på det? Och Jesus?

Moder Teresia, Putin eller Breivik? Har de samma människovärde? Och hur ser vi på Muhammed Atta? Hade han samma människovärde som Billy Graham, Dag Hammarsköld eller Karl Marx?

Ovanstående personer har betytt olika för mänskligheten. Några skapat avskyvärda förfärliga illdåd av hat och död. Andra står för något helt annat. Vi värderar deras gärningar och personligheter på olika sätt vilket är tämligen självklart. Men är de inte människor med samma värde?

Betyder grundsynen om människors lika värde att alla människor har rätt till det man vill ur en biblisk kontext?

Kring det får vi återkomma….

 

Frågor och svar från 2019

Feministpastorns värdegrund delades i princip av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd vid tiden för hennes förra anställning. Man odefinierade viktiga begreppi kristen tro och liv som privatsaker som man inte tog ställning till. Så öppnas dörren för den anställdes egen berättelse…

Nätverket Klassisk baptism och kristen tro har publicerat två inlägg i tidningen Dagen med anledning av de värderingar och vägledningar som generalsekreteraren i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd torgfört i sin blogg: feministpastorn.

Nätverket ställde ut en frågeställning: Är det så att landets kristna kvinnor delar generalsekreterarens synpunkter att polysexuella relationer är ok för kristna? Är det så att “engångsligg” utan känslor mellan människorna är en ok handling mellan kristna?

Kvinnorådets ledning anser det är en privatsak som rådet inte ser som något problem. Detta trots att dessa åsikter tydligt framförs av en pastor och själavårdare, tillika  ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. En andlig ledare som numera fått uppgiften att vara en sammanhållande kraft för Sveriges kristna kvinnoråd. En ordinerad förkunnare som ger råden skriftligt till sina följare iförd kyrkas specifika tjänsteklädsel. Knappast sker det inom ramen för en privat sfär.

 

Splittring eller helhet. Baal eller Skriften? Eller både ock Lite här och lite där…

Kan det finnas mer än Sanning. Kan något som är nästan sant anses vara sant. Nej nästan sant är inte sanningen.

När man läser Guds ord som partiell sant blir det jag som läsaren som avgör vda som är Guds ord. DÅ delsanningen ser ut som sanning.

Då rämnar Immanuelskyrkan. Inte fysiskt men människor med olika synsätt på Sanningen och Bibeln dras isär.

Så skedde när FO Nilsson 1848 kom till Sverige. Statskyrkan förkunnade inte hela sanningen ansåg pastor Nilsson. Det blev grunden till en sanningsresa som betytt mycket för baptismen, pingströrelsen och flera andra väckelserörelser. Kanske borde FO Nilsson ha fått förkunna Ordet i Immanuelskyrkan…Då som nu hade kanske baptistpredikanten fått epitetet extremist… Vem vet,.

 

Det här inlägget postades i Äktenskapet, Andens gåvor, Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *