En enkel annons om ledigt jobb. Följeslagarprogram som politiskt program med partiskhet som byggsten.

Sveriges kristna råd söker ny medarbetare. En tjänst som koordinator  för Följeslagarprogrammet Israel och Palestina. (https://foljeslagarprogrammet.se/)En annons har utlyst tjänsten via Sändaren.

I SKR annons anges bland annat följande bakgrund:

Sveriges kristna råd söker en koordinator till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Sveriges kristna råd bildades 1992 och har idag 26 medlemskyrkor och tre observatörer från fyra kyrkofamiljer i Sverige. Som ”kyrkorna tillsammans” är SKR en gemensam resurs för kyrkorna. SKR är huvudman för Ekumeniska följeslagarprogrammet, som skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper i Palestina och Israel.

SKR:s kansli består av ett femtontal medarbetare varav tre är koordinatorer för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Arbetet innebär nära kontakter med våra följeslagare men också med Sida, Kyrkornas Världsråd och det lokala kontoret i Jerusalem.

Annonsen ser initialt ut som en angelägenhet som kan intressera flera engagerade med akademisk bakgrund. Men den innehåller också en stark politisk sprängkraft.

Följeslagarprogram som en del av något outtalat….eller…?

Syftet med det som kallas “följeslagar” program verkar vara gott och humanitärt. Att genom närvaro i sig dokumentera och notera förtryckande åtgärder och hot om och verkställan av våld och förtryck.

Rubriken för tjänstens huvudman är: Ekumeniska följeslagarprogrammet för i Palestina och Israel. Initialt sett låter det som en angelägenhet då den sociala och politiska oron i regionen är stor och där enskilda människor utsätts för våld hot och förtryck död och utsatthet liksom fattigdom.

I sammanställningen av verksamhetens upplägg framkommer dock en annan verklighet:

  • Alla följeslagare är lokaliserade i orter/städer utanför landet Israel.
  • En alldeles övervägande del av följeslagarnas rapporter gäller händelser i det som sker inom Palestinska myndighetens geografiska ansvarsområden.
  • Kritiken mot Israel är genomgående stark.
  • Kritiken mot terrororganisationen Hamas, Palestinska myndigheten mfl är betydligt mer svårfunnen i allt material.
  • Utnyttjande av barn för rasistisk indoktrinering, en form av vidrigt förtryck belyses ej
  • Träning av barn i avsikt att med kniv kunna “slakta judar” förbises
  • I de nya definitionerna av antisemitism gränsar vissa rapporter till just detta eländiga gift. En ny definition som Sveriges statsminister sagt sig stödja fullt ut.
  • https://www.holocaustremembrance.com/sv/resources/working-definitions-charters/internationella-alliansens-hagkomst-av-forintelsen-icke

Ett genomsnittligt antal raketer per dag på 2,2 sett över 10 år. Vem drabbades?

Under de senaste 10 åren har kvinnor, män, barn, familjer, gamla, unga, muslimer, kristna, judar, ateister, sjuka, funktionsbegränsade och andra civila i betydande utsträckning beskjutits med raketer från Gaza, Raketbeskjutningens volym per dag och antalet riktade anfall mot civila människor i Israel har beräknats till i genomsnitt 2,2 per dag. År ut och år in under den senaste 10- årsperioden. Gaza är en del av Palestina som behärskas av Hamas, en terrororganisation med väl dokumenterad verksamhet och klassad som terrorverksamhet i många länder. Palestinska myndigheten och dess ledare Abbas har med betydande svensk ekonomiskt stöd också systematiskt avskaffat demokrati och håller ej längre val där palestinerna får rösta om sitt styre.

Iron Dome. “Järnkupolen” som oskadiggör många men inte alla rakter som riktats mot civila i Israel. Civila som inte uppmärktassas av Följeslagarna

Det som skett under 2021 med ömsesidigt våld och beskjutning grundades på grund av beskjutning av civila mål i Israel och därmed liknande aktiviteter. Israel bygger skyddsrum utanför  och i lekplatser, förskolor, skolor och liknande platser där barn och familjer vistas för lek och gemenskap. När larm om palestinska raketer kommer har man några få sekunder på sig att söka skyddsrum.

Följeslagarprogrammet har i betydande och skrämmande  utsträckning i vält bort att beakta den utsatthet som judiska barn, muslimska barn, och barn vars föräldrar och familjer får sina liv utsatta för dödsfara.

Att inte notera eller följa judars utsatthet är väl inte utan skäl att se som en form av rasistisk antisemitism. I genomsnitt 2,2 raketer per dag mot civila anses inte vara grund för kristen uppmärksamhet genom SKR och den ekumeniskt drivna så kallade opartiska verksamheten.

Den kristna messianska församlingen i Beit Hallel i Ashdod har genom sin pastor Israel Pochtar redogjort för att hans församling, medlemmar och regionens människor de betjänar har utsatts och angripits på olika sätt. https://beithallel-israel.org. Om det kan man inte läsa som intresse för Sveriges kristna råds arbete. Varför utlämna messianska församlingens situation? Inte heller människors behov av basalt socialt och psykologiskt stöd i städer och områden som utsätts för oprecis raketbeskjutning mot vanliga bostadsområden

Om verksamheten skulle anses vara så opartisk som dess rubrik vore det väl rätt självklart att utsatta i Ashdod eller Sdrot också fick uppmärksamhet och stöd??? Eller passar det inte in i det ideologiska konceptet? Är det intersektionalitetens teoribildning som blockerar?

Att Följeslagarprogrammet säger sig verka för Israel och Palestina styrks inte av den egna redovisningen.

Lekplats med skyddsrum i Sdrot. Här kan barn snabbt få skydd vid palestinsk terrorangrepp. INGA följeslagare följer barnens utsatthet här.

Kanske är det dags att låta verksamhetsrubriken omsättas i verkligheten och SKR att visa på en annan sida än den politisk så kallade korrekta verkligheten. Israeler lever några få kilometer från flera terrororganisationers baser där såväl Hamas som andra Iranstödda jihadistiska grupper icke utan glädje dödar enskilda judar i den guds namn de anser styra deras blodtörstiga värv. (https://www.sverigeisrael.se/2020/05/antisemitismen-sitter-i-den-iranska-regimens-ryggmarg-av-anosh-ghasri/ ) De anser sig ledda oh uppmanade av den gud som Equmenikyrkans förre kyrkoledare (Sofia Camnerin) nu ansvarig för följeslagarprogrammet, ansett vara densamme som Jesu fader. Samme gud som man tillber från lite olika håll bara. Se länk nedan. Kan det verkligen vara så? Eller?

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Hamas är en religiös organisation. Inte enbart politisk. Så här har deras tro inspirerat dem att ge barn och unga en uppväxt i fred eller rättare sagt terror:

https://www.varldenidag.se/nyheter/tiotusentals-gazabarn-deltar-i-hamas-lager/repufD!aYNeYHdrI4WU6j3zPFZjw/

Följeslagarorganisationen verkar inte i Israel trots namnet utan finns i följande orter :

Det vore klädsamt och egentligen självklart att ytterligare städer som Ashdod och Sdrot lades till. skulle begreppet opartiskhet initieras och verkligheten nära sig den egna uppfattningen som fått det goda med följeslagarverksamheten att falla i partiskhetens fallgrop. För en föleslagarverksamhet behövs men SKR låter partiskheten och populismen bli en hörnsten. Dags för re formation,

När antisemitismen kommer smygande

Om en svensk skola behandlar, förhåller sig till och agerar annorlunda i förhållande till barn födda i Sverige och barn födda utomlands anklagas skolan rätt snart för diskriminering. Om en skola behandlar judiska barn i Sverige annorlunda än skånska barn anklagas skolan rätt snart för antisemitism. Detta sker oaktat om skolan antaget en annan värdegrund eller med ord och uttalande redovisat annan åsikt.

Att behandla människor olika på grund av religion och etnicitet

SKR och projektet Följeslagarprogrammet behandlar judiska barn och familjer annorlunda än barn med arabisk identitet. Måhända med prydliga skäl såsom dyrare hyror i Israel än i Västbanken går organisationen runt sin egen argumentation. Judiska barn ses med andra ögon när de blir utsatta. De är inte värda likadan uppmärksamhet när de flyr från sina lekplatser. Barn som inte själva valt sin identitet.

Likabehandling av judiska barn, unga och familjer är bristfällig i Följeslagarprogrammets verklighet.

Om definitionen av antisemitism (se ovan) lägges bredvid den verklighet som Följeslagarverksamheten och SKR stöder uppstår ett tydligt mönster.

Det är alldeles uppenbart att judiska barn i Sdrot eller Ashkelon eller däromkring inte i någon betydande omfattning omfattas av följeslagarverksamhet.Det borde gå att ordna. Om Israel eller judiskt troende familjer inte vill medverka finns inga skäl till att bedriva verksamheten under det namn man valt och som kommuniceras. Judiska barns situation bedöms med andra ögon och verktyg än barn från annat håll. Där ser vi hur antisemitismen tränger igenom SKR och dess projekt för fred.

Det gäller att välja väg. Sveriges Kristna råd borde göra allt för att rensa ut antisemitiska tankefigurer i ord och handling, Judiska barns utsatthet borde självklart vara en lika viktig angelägenhet som för svenska eller judiska barn.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *