Bara Jesus gör Sverige rikt, friskt och lyckligt!

Varför är vissa länder rika och andra inte? I vilken miljö skapas öppenhet?
Naturtillgångar, klimat, vänster-högerpolitik, intelligens?

Kolla in följande tre bilder:

1. Open Doors lista över vilka länder i världen där kristna förföljs mest. Alltså de mest kristendomshatande länderna i världen. Svart är ondast, och ju mörkare färg desto mer förföljelse.
wwl2015-Nordkorea, Irak och Somalia toppar och det är muslimska och kommunistiska stater som generellt är de värsta, men även hinduiska.

2. Nästa bild.
En bild över världsreligionernas utbredning och fäste i världens länder. Rött är kristendom, grönt är islam, mörkrött är stamfolksreligioner. Blått är hinduism. gult och grått är buddister. Ofärgat är obebodda trakter. Märk att kartan visar vilken religion som är starkast och inte om det finns religiösa av olika sorter.
Kristendomens utbredning

 

 

 

 

 

 

3. Sista bilden.
En karta över världens utvecklingsländer. Grönt är rika länder, gult är fattiga, rött är riktigt fattiga.

 

 

 

 

 

4. Jämför bilderna
Här kommer det du inte får höra i Aktuellt. Kristen tro skapar generellt rika, länder med personlig frihet. Fattiga länder präglas av islam, stamfolksreligioner eller österländska religioner. Undantag kan finnas för typ Saudiarabien och Kuvait med enorma naturtillgångar av t.ex. olja. Muslimska, hinduiska och kommunistiska länder tenderar att vara aggressiva, ofta mot sina egna medborgare, vilket på sikt leder till deras egen fattigdom.

När Jesus förvandlar människor så påverkar det också samhällen. Länder som kallas kristna därför att det finns många kristna i dem påverkas till att bli öppna, framgångsrika och mer kärleksfulla. Det finns mycket elände i alla länder men den generella bilden är uppenbar. Jesus frälsning förvandlar personer vilket leder till ringar på vattnet för familjer, samhällen, städer, länder och hela världsdelar. Jesus är DIN frälsning men hans verk får också uppenbara ackumulerade resultat på landsnivå. Det är värt att ha med sig i all politisk debatt som sköljer över oss varje dag.

Thomas F

 

Det här inlägget postades i Evangelisation, Samhällsfrågor, Världens religioner. Bokmärk permalänken.

7 svar på Bara Jesus gör Sverige rikt, friskt och lyckligt!

 1. Mirian skriver:

  Fullkomligt snedvriden fakta. ren propaganda!
  Ni är väl medvetna om att kartan om religioner utbredning är en karta från 1965? Bara det gör att er tes faller en smula va? Har ni medvetet retuscherat bort det från kartan för att kunna använda i syfte att svartmåla andra religioner? För på originalbilden (hämtad från en gammal bibelatlas) är märkt med jus copyright och tryckår. Så otroligt pinsamt när kristna sprider hat och tar till lögner!

 2. admin skriver:

  Hej Mirian!
  Vi har ingen uppgift om exakt årtal för uppgifterna på kartan och vi har inte redigerat bort något. Men oavsett vilken källa du tar från får du ungefär samma bild över religionernas utbredning. Det som är bra med just den här kartan(hämtad från ett material från 2014) och liknande är att de inte bara visar var religionerna finns utan vilken som har mest genomslag. Var du får in hat i texten mot andra religioner är en gåta. Jag skulle vilja påstå att texten är helt ohatande, däremot visar den på något väldigt väldokumenterat, nämligen religionernas utbredning kopplat till länders ekonomiska status. Men den som inte gillar hur verkligheten ser ut får väl blunda och surfa på andra sidor. MVH Thomas

 3. Mirian skriver:

  Hatet? Det kan jag sammanfatta för dig med detta citat: “Alltså de mest kristendomshatande länderna i världen. Svart är ondast”. Detta om inget är väl att svartmåla och demonisera andra religioner? Att demonisera är att sprida hat enligt min mening.

  Beträffande kartan: Att använda en över 50 år gammal karta känns inte särskilt seriöst. I synnerhet om den ska användas för att driva en så grov tes som den du driver här. Dvs att de kristna länderna generellt är välmående och goda, medan resterande är generellt (med få undantag) icke-välmående och onda. Din tes bygger på ett vi och dem-tänk som känns synnerligen o-kristet.

  Kartans tryckår har dessutom betydelse eftersom du t ex nämner kommunismen som en av de onda (och när blev kommunism en religion förresten?). Stora delar av världen som du hävdar är välmående, var under 1960-talet faktiskt kommunistiska. Det liksom skär sig mot tesen.

  Jag vill därmed hävda att din tes bygger på en förenkling av verkligheten. Var finns analysen? Kopplingen till övriga faktorer som kan ligga bakom fattigdomen och förföljelsen? Hur kommer det sig att Mexiko i princip markerats som ett av de icke-kristna länderna? Och hur tänker du kring Syd- och Centralamerika? Eller afrikanska länder som Kongo och Angola där majoriteten är kristna men som knappast kan knappast betraktas som välmående? Vad tänker du om Folkmordet i Rwanda? Eller hör det inte hit?

  På sätt och vis kan jag hålla med dig om att det finns en koppling mellan de europeiska välmående kristna länderna och den ekonomiska statusen dessa har gentemot utvecklingsländerna. Den kopplingen kan ur ett historiskt perspektiv göras till den kolonialism och imperialism som den kristna världen från 1400-talet och fram till vår tid stod för. Första koloniseringsvågen inleddes genom kristen mission. Först kom missionärerna, därefter handelsstationerna och de ekonomiska intressena som växte och vilka endast kunde upprätthållas genom våld (utförd av kristna stater).

  Missförstå mig inte, jag förnekar inte att kristna förföljs i vissa delar av världen, men att lägga fram denna tes så som du gör är rent ut sagt en skymf mot alla andra icke-kristna som också förföljs i olika delar av världen. Ta t ex Roghynjas i Burma eller den muslimska minoriteten i Indien (Gujarat riots känner du väl till?). Den är också ett hån mot alla fattiga och utsatta i den kristna världen (Central- och Sydamerika, stora delar av Afrika osv) .

  Jag hoppas nu att du publicerar även denna kommentar!

  mvh
  Mirian

 4. Thomas Forslin skriver:

  Hej Mirian!
  Du har fortfarande ingen grund för ditt tal om hat och demonisering. Kartan över religionsförföljelse mot kristna kommer från Open Doors och uppdateras varje år. Just den här kartan är några år gammal, när jag först skrev denna summerande artikel. Open Doors rapporter är ytterst välgrundade och har inget med vare sig hat eller demonisering att göra, bara insamlad fakta och statistik. Därutöver kan sägas att även om Open Doors bara räknar förföljelse av kristna i sin rapport så är det ungefär samma länder som idkar mest förföljelse även mot andra grupper i samhället. Till exempel dödas flest muslimer av andra muslimer och det sker i ungefär samma länder. Därför är just den kartan ett ganska hyfsat mått på våldsanvändande och trakasserande länder mot minoriteter. Fortfarande utan att det på något sätt handlar om demonisering eller hat. Och faktum är att det är de länder som genomsyras av de ideologier och religioner som jag tar upp där förföljelserna av minoriteter är hårdast. Du kan kritisera den kristna västvärlden för mycket, men sällan för omfattande och våldsanvändande förföljelse av minoriteter.

  Om nu just kartan över religionernas utbredning skulle vara gammal så spelar ju det faktiskt ingen roll om kartan blir likadan om den ritas idag. Och det finns flera liknande kartor att leta fram enkelt på nätet som visar att den kartan jag har med är lika relevant idag. Så din tes faller därmed.

  När det gäller det rent ekonomiska välmåendet(den tredje kartan) så är den kartan också av nyare datum, och ser i stort sett likadan ut när den ritas idag. Och det är ju knappast jag som har hittat på vilka länder som är ekonomiskt välmående utan detta är internationell statistik från institutioner som har bäst koll på detta. Det går liksom inte att snacka bort.

  Visst är min artikel ytterst summerande och det finns massor av orsaker, undantag och historiska skeenden i världsdelar och länder som också spelar in. En sådan här artikel kan bli hur långt som helst men jag har summerat väldigt mycket material i en ytterst kort text. Men i generell och summerande mening är de samband som jag visat ytterst välgrundade enligt min mening, även om många av de “bevis” som finns för detta inte är medtagna i texten. Men det verkar mest som du inte gillar slutsatserna och väljer att demonisera motståndaren(det är faktiskt du som gör detta) istället för att faktisk erkänna att verkligheten ser ut som den gör.

 5. Thomas Forslin skriver:

  Hej igen Mirian!
  Du misstolkar kartan om religionsförföljelse till att handla om godhet och ondska generellt. Kartan handlar om religionsförföljelse av kristna och i just denna aspekt är vissa länder ondare än andra. Förmodligen tycker inte du heller att förföljelse av kristna är någonting gott. Kristna är för övrigt den grupp som är mest förföljd av alla i världen. Och som jag skrev är det inte bara kristna som förföljs i dessa länder. Det är mått på förföljelse och våldsanvändning mot minoriteter. Men artikeln som helhet delar inte in länder i goda och onda utan handlar om olika religioners påverkan på ekonomiskt välstånd.

  Jag måste säga att det är ganska naivt att tro att det europeiska välståndet bygger främst på historisk kolonialisering och imperialism mot t.ex. Afrika och Sydamerika. Dessa skeenden kan visserligen beskyllas för mycket hemskheter och rikedomsförflyttning men länders ekonomiska status på lång sikt beror främst på länders interna tänkesätt, grundideologier, organisation och sätt att bete sig mot varandra. Därför har naturkatastrofer, naturtillgångar, krig och historiska händelser stor betydelse på kort sikt för länders utveckling medan den långsiktiga statusen främst bestäms av sådana grundvärden som finns i landet hela tiden. Och då är religioner och nationella ideologier ytterst starka krafter. Muslimska länder är idag t.ex. ytterst plågade av islamistiska ideologier som trycker ner potentiellt rika länder i misär genom sin brutala ideologi. Att detta får så stort genomslag grundar sig ju på att islam är minst lika politiskt inriktad som den är religiös. En del av dessa länder har tidigare varit ytterst framstående när de haft mildare och mer generösa varianter av islam.
  Afrika har främst varit nedpressade av klimat, stamfolksreligioner och utbredd korruption i samhällsapparaten. Det finns inga krafter som bidrar till effektiv samhällsuppbyggnad i kulturer som präglas av lite lätt kaotiska stamfolksreligioner. På så sätt har kristendomen bidragit till lite ordning och reda vilket lätt till att vissa länder har rest sig, även om det funnits mycket baksidor också. När ingen stark normativ värdegrund finns som bygger på något slags kärleksbegrepp, så får du heller inga starka krafter att bygga upp ett samhälle med.
  Det är kristendomens starka bidrag till samhällsutveckling. En lång rad normer och värderingar utifrån ett utgivande kärleksbegrepp som bygger upp stabila familjer, byar, städer, länder och på lång sikt ekonomiskt välstånd i generell mening. Dessutom en logisk grund som bildar utgångspunkt för vetenskap, kunskap och forskning. Detta tänkande finns i vissa religioner men inte i andra. I hinduismen är t.ex. förnuftet något ont.

  I många länder har kristendomen starkt genomslag men finns blandat med andra religioner som har lika stort inflytande. I katolska länder kan dessa blandningar dessutom finnas i samma grupper. Då får du inte heller samma tydliga genomslag i samhällsutveckling. Men i vissa länder kan det vara rent materiella förutsättningar som gör det svårt, som klimat, eller ständiga krigstillstånd eller mycket annat.

  I Europa har du ju en slående skillnad mellan Öst- och Västeuropa under kommunisttiden, där de kommunistideologiska länderna havererade allt längre ner i ekonomisk misär beroende på landets grundideologi medan de västeuropeiska länderna uppbyggda på liberal, värdekristen demokrati utvecklade sitt välstånd i snabb takt. Alla var långtifrån kristna men värdegrunden utifrån historiska kristet tänkande la grunden för fungerande samhällen. Idag blir västvärlden alltmer sekulärt vilket innebär att rötterna blir förlorade, polariseringen ökar och på lång sikt kan fungerande samhällen alltmer komma att brytas i bitar och tappa fart. Vi ser det ytterst tydligt i Sverige nu.

  I Afrika finns erfarenheter bland min rörelse baptisterna i t.ex. Kongo, när stamkrig bryter ut, att baptisterna delar upp sig, återgår till sin stam- och gamla religionsidentitet och börjar kriga mot varandra. Då har inte den nya religionen fått fullt genomslag utan den gamla tar över.

  Det är populärt i Sverige idag att utmåla vita, kristna, medelålders män som roten till allt ont och dina tankar tangerar intersektionella teorier som är ganska populära på universitet och offentliga organisationer idag. Jag vill påstå att dessa i huvudsak grundar sig på ideologier kopplad till vänstermarxistiska teorier och att källan till påståendena i huvudsak är just ideologi och sällan fakta. Sanningen är ju att vita kristna medelålders män bland mycket skräp historiskt också har byggt upp världens mest framstående länder utifrån vetenskap, ekonomisk utveckling och tillitsfulla samhällen. Naturligtvis har dessa länders kvinnor lika stor del i detta resultat.

  Det finns alltså många argument att fylla på min kortfattade artikel med om man vill fylla ut tesen och jag har bara berört en bråkdel. Men hat och demonisering är det knappast. Bara ett krasst konstaterande om vilka värderingssystem och religiösa hemvister som tyds leda till ekonomiskt framgångsrika länder.

 6. m skriver:

  Jag har tyvärr inte tid att bemöta alla dina argument här men några saker vill jag svara på. Ber om också på förhand om ursäkt för att jag inte kommer orka läsa igenom och rätta texten haha

  Din formulering är som skriven för att “misstolkas”. Om du vill undvika “misstolkningar” kanske du inte ska använda så värdeladdade ord som “ondast”. För när man läser får man intrycket att din sida enbart syftar till att svartmåla icke-kristna.
  Du skriver:
  “Jag måste säga att det är ganska naivt att tro att det europeiska välståndet bygger främst på historisk kolonialisering och imperialism mot t.ex. Afrika och Sydamerika.”

  Jag undrar:
  Och du tycker inte det är naivt att tro att välståndet beror på religion? Ingenstans i mitt inlägg hävdar jag att det beror “främst på”. Det jag vänder mig emot är att du förenklar verkligheten och driver en tes som inte är hållbar av just den anledningen. Jag vänder mig emot att du inte gör de kopplingarna, utan helt och hållet hävdar att välståndet hänger på religionen. Det min vän är väl naivt om inget?

  Vad gäller ditt inlägg om kommunismen är det inget jag är intresserad av att diskutera i detta sammanhang, tycker inte det hör hit. Däremot tycker jag det är konstigt att du använder en karta från 1965 för att driva din tes. Varför använder du inte en nyare bild? NE har bättre kartor som visar att det finns fler religioner än kristna där det enbart är rätt på din karta. Det måste väl ändå ha betydelse ur ett källkritiskt perspektiv och om man vill bli tagen seriöst?

  Du skriver:
  “Det är kristendomens starka bidrag till samhällsutveckling. En lång rad normer och värderingar utifrån ett utgivande kärleksbegrepp som bygger upp stabila familjer, byar, städer, länder och på lång sikt ekonomiskt välstånd i generell mening. Dessutom en logisk grund som bildar utgångspunkt för vetenskap, kunskap och forskning. Detta tänkande finns i vissa religioner men inte i andra.”

  Jag undrar:
  Kan du ge mig konkreta exempel på sådana samhällen som blomstrat och utvecklats tack vare kristendomen? Seriös ge mig exempel i modern tid. Nåt exempel där du punktar upp exakt på vilka sätt kristendomen, och enbart kristendomen har skapat välstånd i landet.

  Vad hinduismens syn på förnuftet beträffar måste jag bara fråga. Var i hela friden har du fått det ifrån? I vilken av hinduismens urkunder står det att förnuftet är något dåligt?

  Ursäkta mig men kristendomen är väl inte en ny företeelse i Afrika? Fats det är klart, stammar och klaner odyl väger ju i regel tyngre än religionen. Förmodligen samma i Rwanda som i Kongo. Ni finns väl i Rwanda också? Visste du förresten att islam har vuxit sig starkt efter folkmordet? Det finns dokumenterat att muslimska hutuer inte deltog i morden och t o m räddade livet på många tutsier genom att gömma dem. Du förresten, vilken stam tillhörde Georges Ruggiu nu igen?

  vad gäller samhällssystemen i Afrika finns det väl många olika faktorer som har bidrog till kaoset och konflikterna efter avkoloniseringen på 1950- och 1960-talet? Jag syftar på sådana faktorer som att kolonialmakterna, när de delade upp Afrika mellan sig och satte de nya gränserna inte direkt tog hänsyn till de gränser som stammarna sedan tidigare hade. Att man inte lät afrikaner gå högre utbildning bidrog också till att länderna efter avkoloniseringen fick ärva ett system som de saknade resurser och kompetens till att driva. Jag vet inte om det är dessa system du kallar för samhällsutveckling, men man behöver nog nyansera bilden lite mer va? Européerna lämnade visserligen efter sig en hel del bra grejer – t ex en infrastruktur som borde gagnat afrikanerna, men samtidigt var det ju afrikanerna själva som hade betalat för den.

  “I många länder har kristendomen starkt genomslag men finns blandat med andra religioner som har lika stort inflytande. I katolska länder kan dessa blandningar dessutom finnas i samma grupper.” Vad är det för blandningar du syftar på? Ge mig ett exempel från låt oss säga Latinamerika där jag kommer ifrån.

  “Idag blir västvärlden alltmer sekulärt vilket innebär att rötterna blir förlorade, polariseringen ökar och på lång sikt kan fungerande samhällen alltmer komma att brytas i bitar och tappa fart. Vi ser det ytterst tydligt i Sverige nu.”
  Och du tror inte det finns en koppling till att välfärden monteras ner och de ökande klyftorna i samhället? Det var väl knappast kristdemokraterna eller borgarna som byggde upp det svenska folkhemmet i början på 1900-talet? Folk var visseriligen mer troende då men det var väl knappast kyrkan som låg bakom.

  “Det är populärt i Sverige idag att utmåla vita, kristna, medelålders män som roten till allt ont och dina tankar tangerar intersektionella teorier som är ganska populära på universitet och offentliga organisationer idag.”

  Detta är just väl sådant religiösa av alla de slag säger för att underminera universiteten och forskningen? Det är ett retoriskt knep man känner igen. Och ditt sätt att skriva det är en typ av härskartekniker. Sådana biter inte på mig. Dels spelar du på offerrollen, trots att jag inte någonstans har hävdat något ont om “vita medelålders män” eller sagt att allt världens elände beror på de vita. Det jag STARKT ifrågasätter är ditt påstående om att kristendomen i sig bidrar till välstånd. Det är allt för platt, för förenklat. Det är en stor del av den kristna världen som är fattig.

  Och sen detta, det kallas att förminska: “dina tankar tangerar intersektionella teorier som är ganska populära på universitet och offentliga organisationer idag.” Menar du på allvar att mina tankar och åsikter skulle vara mindre värda än dina för att jag inte tycker som du?

  Vet du vad? Du har nog redan listat ut att jag inte är religiös för fem öre. Sekulär humanism är grejen. Jag är övertygad om att vi inte behöver något annat. Sekularism och givetvis religionsfrihet. Folk måste få tro på vad de vill så länge de inte skapar konflikter och svartmålar varandra för att få fler anhängare.

  Jag antar att jag inte kommer orka svara dig mer, men jag ska försöka orka läsa ditt svar om du orkar svara… kanske svarar jag ändå när jag har läst.

  Ha det gott
  /M

 7. admin skriver:

  Hej M!

  Det är alldeles för mycket pladder som jag inte orkar svara på i ditt inlägg.
  Det lyser om en vilja att inte vilja inse kristendomens inflytande och du tar till alla möjliga och omöjliga argument för att inte vilja inse detta. Det jag hävdar är väl belagt men om man inte vill erkänna detta så vill man inte.

  Att använda argument mot dig och beskriva en upplevd situation på universiteten kallar du tydligen för “härskarteknik” och tål du inte den typen av argument så bör du kanske inte alla argumentera alls. Det finns ingen härskarteknik om man inte har makt och jag har ingen makt över dig. Så lägg ner det snacket.

  Det finns alltid massor av krafter som påverkar ett samhälles utveckling. Det är alltid en blandning av fysiska förutsättningar, ideologier och kulturer och historik med krig och annat. Men långsiktigt spelar tänkesätt och organisering större roll än kortsiktiga händelser. I det perspektivet lyser kristendomen fram extraordinärt som en ideologi som både bygger en framgångsrik organisering, lyfter människovärde och mänskliga rättigheter och som som lyft många länder ur misär.

  Sekulär humanism är knappast grejen eftersom den inte finns. Det finns ingen grund för en sekulär humanism eftersom det inte finns någon logisk grund för etik och moral överhuvudtaget i en värld utan Gud. Det är bara en slumpmässig värld där individen kan göra precis som man vill och det inte finns något ytterst gott att hänvisa till. En sekulär värld är samma sak som djungelns lag och om du tror att det finns en grund i något som inte har någon grund så har du bara lurat dig själv.

  Den s.k. sekulära humanismen surfar på den judiskt-kristna etiken, eftersom den övertagit det normsystemet utan att ha någon egen möjlig värdegrund. Därför blir också de rent ateistiska länderna som Kina, gamla Sovjet och Nordkorea oftast rena förtryckarstater och som i längden också leder länderna ner i misär.

  Den humanism som du tror är sekulär är i själva verket ett arv från religiös värdegrund där man försökt koppla bort det religiösa, och det går ett tag innan man åker ner i träsket eftersom det inte finns någon egen stark värdegrund i sekularismen.

  Grejen med hinduismen är just att förnuftet lurar dig och du behöver hitta det sanna medvetandet som finns i ett högre medvetande. Katolska kyrkan har ofta växt på kontinenter, som t.ex. latinamerika genom att fånga upp lokala religiösa företeelser och blanda in dem i den egna tron. Därför är kristendomen i katolska kyrkans version ofta en uppblandad religion med andra, vilket också har dränerat förändringskraften i religionen. Läs på.

  Framgångsexemplen om kristen tro i modern tid är just dessa länder som jag visar i min artikel. Inga länder bygger framgång på kort tid utan det är långa ledtider. Sverige är ett utomordentligt exempel. Frikyrkoväckelsen på 1800-talet hade stor påverkan på utvecklandet av demokratin i Sverige, på kvinnlig rösträtt, på småföretagandet, på att minska fylleriet och fattigdomen i Sverige och framväxten av bildning och kunskap. Men den fanns inte i att vakuum. Andra folkrörelser med liknande mål verkade samtidigt och bestod ofta av samma människor. Arbetarrörelsen var en sådan.

  Många krafter påverkar hur det går för ett land. Men en religiös tro är något som påverkar människor på djupet och därför får en osedvanligt stor kraft i hur man beter sig. Därför är också stora väckelser något som får en verkligt stor förändringskraft i samhället. Väckelserörelserna på 1800-talet är ett utmärkt exempel. Och i utdraget i riktigt stora penseldrag är det svårt att hitta något som påverkat länders välstånd så mycket som kristen tro. Därför att kristen tro påverkar människors beteende så starkt både på individnivå och gruppnivå.

  Och återigen. Du påstår att en karta är från 1965 men det anser jag inte belagt. Däremot är den informationen giltigt idag också och då faller ditt argument pladask.

  Varför inte pröva Jesus frälsande kraft själv så att du själv får smaka den kärleksfulla kraft som både frälser individer men också får positiv påverkan på hela länder? Det är det bästa jag kan önska någon.

  Thomas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *