Evangeliska frikyrkan, EFK och HBTQi och Torpkonferensen

Evangeliska Frikyrkan och en del av dess historia (Örebromissionen) är en del av Sveriges evangelikala baptistiska historia. Torp har blivit en slags väckelseinstitution ja en verksamhet med likheter med pingströrelsens Nyhemsvecka.

Historian om Torp redovisar man själva så här

https://efk.se/torpkonferensen/om-torp/konferensens-historia.html

 

Till årets konferens hade EFKs ledning låtit en kristen HBTQ i aktör få delta med en utställning i den evangelikala konferensen. Sådant hade aldrig skett.

Organisationen kallar sig Ekho kallar sig också för “kristna regnbågsrörelsen”.

EFK Ledaren Ingemar Forss sade till Världen idag den 8 maj att man önskar ha “en bred linje”  och EFK måste inte stå bakom allt vad de olika utställarna tycker-

Just det argumentet är ett eko vad Jenny Dobers från Equmeniakyrkan använde när hon aktivt deltog i Pridefestibal i Stockholm och också bidrog till festivalens ekonomi. Detta har redovisats noga i denna blogg för ett antal år sedan. Likheten i huvudargumentet är beslutet att “låta något ske men inte ta ansvar för nämligen beslutet att låta det ske som förväntas ske.”

 

EFKs ledning och missionsdirektorer som väntar på att rörelsen skall mogna in i Ishtars ideologi.

 

Såsom man inte riktigt vet vad Ishtars festival är och vilka andliga krafter som styr den eller som i Torpfallet vilka krafter och vilka strategiska mål som ligger bakom ambitionen att delta med en utställning.

Den fortsatta argumentationen i Ishtars namn handlar om nyttan med dialog och öppenhet. Dessa argument är standard i dessa sammanhang.

Ekho skriver själva att tack vare dem så har många samfund ändrat sina uppfattningar om sexualitet och könsidentitet.

Så där finns en ärlig uppriktig och redovisat ambition att genom samverkan och deltagande ändra kyrkans synsätt på Bibelordet. Vidare vill man driva att att HBTQ i  utlevande skall kunna få alla tjänster i församlingen samt

  • “att teologi, undervisning och liturgi skall formas tillsammans med hbtq-personer“.
  • Men trots att organsationens mål krockar med kyrkans har kyrkoledningen ändå inbjudit dem att agera i själva konferensen som utställare.
  • EFK ledningen proklamerar att man inte vill ha en “smal  linje” utan bredd och att man inte granskar vad varje utställare står för i varje enskild fråga,
    • Det är svårt att låta bli att tänka på hur EFKs ledning skulle agerat om Alternativ för Sverige eller riksdagens näst största parti SD skulle villa deltaga med deras syn på kyrka och tro. Det är nog ytterst tveksamt att de argument som framförs av Fors mfl skulle kunna edföra att SD flaggan vajar över Torp 2025….

Men sen ändra EFK sin uppfattning. Tvärvände.

Den 20 maj redovisar Världen idag att EFK backar. Ekho får inte delta.

Missionsdirektor Newman säger att ledningen mött  många negativa reaktioner “framför allt angående timeningen”-Man vill ej heller öka “spänningen” i organisationen.

EFK säger sig ha missbedömt laddningen i frågan

EFK säger rakt ut att “rörelsen inte är redo att ta emot Ekho….

Man också chockad över det hat och den homofobi man fått del av.

I tidningen Sändaren redovisar man tvärstoppet

Sändaren klipper ut text från EFK hemsida där ledningen framför detta:

“Så säger EFK

På EFK:s hemsida motiverar missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss sitt ställningstagande så här:

* Vi som missionsdirektorer vill inte öka på spänningen i denna fråga i rörelsen.

* Vi förstår kritiken om att timingen inte var bra inför kongressen.

* Vi missbedömde vilken laddning det skulle bli att låta EKHO/Kristna regnbågsrörelsen vara en av utställarna på Torpkonferensen.

* Vår samlade bedömning blir att rörelsen inte är redo att ta emot EKHO/Kristna regnbågsrörelsen som en av utställarna.”

De sista två raderna är kongeniala med vad man anfört om timing mm. Man använder kanske lite dolt och försynt ett ord man lätt glider förbi. “Vår samlade bedömning (kyrkoledningens) blir att rörelsen inte är redo att ta emot EKHO/kristna regnbågsrörelsen,,,)

Formuleringen innehåller flera dolda men egentligen väldigt tydliga budskap om vad ledningen tänker.

Rörelsen anses inte redo…. Den utsagan betyder att man förutser att det kommer att bli en mognad eller situation där man ÄR MOGEN. Dvs en slags acceptens av rörlsens ideologi och ambition att

  • “att teologi, undervisning och liturgi skall formas tillsammans med hbtq-personer”

EFK ledning ser ut att “backa på grund av det som man uppfattar som homofobi eller hat. Det kan så vara att människor uttrycker har. Det är ej acceptabelt. Alla är vi syndare och i behov av NÅDEN. Men det är inte ovanligt att HNTQ aktiva upplever klassisk kristendom som förkunnas som hat hot eller homofobi då den berör de alla djupaste frågorna. Självklart är empati och kärlek alltid drivkraften för dem som vill dela Guds ord med andra. Men ordet kan också uppfattas starlt och negativt om det går på tvärs med egna värderingar.

Då gäller det att välja väg-

EFK ledningen duckar ett tag då ropen från väckelserörelsen har blivit högljudda och där risken är mycket tydligt att EFK delas i en bibeltrogen och en liberalteologisk fåra. Preci som Equmeniakyrkan som satt sig ned helt och hållet i den fåran och valt väg i Ishtars anda.

Faran är inte över.

 

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade, Samhällsfrågor | 1 kommentar

Att förstå det som sägs och påstås som sanning och att välja sanningen framför lögnen

Hur kan man förstå det som nu händer med hat och hot mot människor med judisk tro eller etnicitet?

Det som är det givna svaret i den mediala och politiska diskursen är att det handlar om den ”sionistiska” statens Israels ockupation av palestinsk mark och “sionisternas” angrepp på palestinska barn som mördas i Gaza. Dagligen fylld informations sfären med dessa påståenden liksom terrororganisationens sk hälsomyndighets rapporterade dödssiffror,

Mängden information är stor och påståenden verkar sällan ifrågasättas eller prövas av de som för dem in i ditt vardagsrum.

Genom denna genomgående brett tillämpade informationsteknik skapas såväl politik som sociala värderingar och konstruerad kunskaps spridning.

Jag var i Polen och Krakow förra veckan. Ett besök i Auswitchz var en del av besöket. Det finns svenskar som inte tror förintelsen ägt rum. Några timmar bland resterna från antisemitismens credo borde inte ge utrymme för någon tvekan. Förnekelse av detta är lika uppenbar lögn som att påstå att Vänern inte finns. En lögn som är värre men lika lätt att avslöja som att besöka Sikhall.

För mig kom en ny erfarenhet in i medvetandet. Denna djävulska dödsmaskin i Polen betjänades av inte bara män med bruna stövlar och piskor. Nej runt lägren skapades över 10 000 arbetstillfällen som var delaktiga i eller beroende av förintelsen. 10 000 vittnen som hade kunskap om vad som pågick om än inte alla detaljer för envar av dessa. 10 000 anställda hade dessutom familjer, barn, vänner och anhöriga som levde i kunskapen och beroendet.

Hur kunde det ske? Hur kunde också ganska upplysta svenskar vila lugnt i propagandans lögnaktiga dunkudde?

Svaren i historie boken är många.

Jag tror på samtliga vetenskapliga, men det finns också en huvudanledning bakom: Djävulen.

Denne maktspelare beskrivs ju som likvärdig med begreppet ondska. Det är sant. Men djävulen är dock en aktiv aktör som leder processer, agerande och värdeskapande hela vägen framtill dödsriket. En ondskans person som med förrädiska grepp greppar människors själar, tankar, föreställningar och kunskaper. Som ljuger och förblindar utifrån varje situation.

De polska och tyska aktörerna var vanliga människor. Föräldrar ,ja småbarnsföräldrar och morföräldrar. De deltog  i Förintelsen och belönades av den. De föddes inte med läderstövlar nazihjälm och hakkors. De var som du och jag. Vanliga.

Antisemitism är ett utslag av djävulen själv Bibeln beskriver många händelser på gamla testamentets tid, där den onde utövade sin makt mot judar. Det var ingen nyhet 1939.

Det är ingen nyhet i Malmö i år heller.  Inte  Arboga eller Rotebro eller vilket svenskt samhälle som helst. Denna ondskans denna djävulens proklamation av makt visas i  hatet i inspiration av ondskan, ofta framburet i union med islamism eller tilltro till Koranen och den sk profeten. Tillsammans skapas denna djävulens giftiga drog som sprids vida i våra samhällen. På liknande sätt som vanliga människor gick in i förintelsens maktsfär hörs giftbägarens marionetter på våra gator och i din egen TV. Dagligen.

Spåren av Djävulens strategi i vårt land och angreppen på människor här är extremt tydliga och inte alls svårtolkade.

Här är ett:

Svenskar som bor tex i Malmö och har en judisk tro eller etnicitet kan ju ha rötter i Sverige i många generationer och har i hela livet bara varit svenskar som röstat i svenska val och lever i svensk kultur. De utsätts för hot hat nedsättande beteende och skadegörelse.

Av grupper som hämtar kraft energi och kunskaper av terrorister, massmördare och sk palestinska aktivister, samt muslimska predikanter och förkunnare angrips dessa svenskar. Vad har de gjort? Inget ! De är bara judar eller har en judisk tro.

Vilket samband finns mellan en svensk medborgare som röstat på moderater, liberaler eller social demokrater och Israels parlament, regering och politik?

Svaret är inget?

Det som nu händer i USA, i Israel, Sverige, UK, Frankrike,Tyskland ja över stora delar av världen är att människor som inte har med Israels regering att göra beläggs med hat och skuld och kanske hotas till livet.

En känd svensk artist som inte ville ställa upp på antisemitisk propaganda utsattes för hot inte bara mot sig själv utan mot familjens barn.

Djävulen bygger en bro mellan lögn och verklighet så att du bekvämt kan färdas in i samma lögn som de 10 000 personer som med egen nytta betjänade förintelsen.

Att anklaga människor för något de inte gjort, inte är delaktiga i, eller inte tyckt eller sagt kallas ”Falsk Tillvitelse”.

Det är ett brott. Enligt svensk lag som gäller här. Kanske muslimsk sharia lag säger annat men den lagen gäller inte här och berör inte oss. När svenska medborgare hotas för att de vill respektera och försvarar människor med judisk tro bryter de hotande även med påståenden utan fysiskt vålds hot mot lagen om falsk tillvitelse.

Vår överbelastade polis skulle behöva kraft och förmåga att lagföra dem.

De som skriker ”Free Palestine från havet till floden” skriker ut exakt samma budskap som Goebbles och Rudolf Höss proklamerade. Ropen i sig är att betrakta som antisemitism. Trots att de inte framförs av skinnskallar med “lederhosen” och kängor.

De Hamas inspirerade belägger en folkgrupp med skuld eller värderingar. Indikationen är rasism, antisemitism men med starka inslag av djävulsk inspiration.

Må Abrahams,Isaks, Jakobs/Israels Gud och Jesu Fader beskydda och befria de som nu möter ondskans anfallskrig på alla fronter.

Den väg är bred och enkelriktad som leder till djävulens list Vänd om nu!

Publicerat i Debatt, Okategoriserade, Världens religioner | Lämna en kommentar

Equmeniapastor och riksdagsman röstar bort Guds skapelse ifråga om begreppet man och kvinna

Kommande vecka skall riksdagen besluta om huruvida den enskilde från 16 års ålder skall få avgöra vilket kön man tillhör.

Alltså en okulär eller en hormonell granskning skall nu ersättas av en individuell känsla av önskat kön frikopplat det kön man är fysiskt biologiskt ockulärt, Då gäller en kommande riksdags beslut att om en människa har en kropp med penis kan människa få bli registrerad som kvinna fast människan objektivt uppenbart är man då kvinnor saknar penis.

Men nu vill många politiker lämna det objektiva biologiska och faktiska och känslan från individen att bli betraktad som kvinna blir ny grund för vad som är kön,

Ytterst märkligt

Rader av tunga experter inom medicin barn och psykologi avstyrker med kraft

I en tv debatt möttes representanter från ja och nejsidan

Ja till avveckling av biologiskt kön är Liberalerna som företräddes i debatten av riksdags mannen Jakob Olofsgård. Han förespråkade med emfas vikten av att varjeperson skall få avgöra sitt kön. Jo så är det..

Jakob Olofsgård  (Lib)

Olofsgård har nu blivit partisekreterare i Liberalerna

Det som är anmärkningsvärt är att Olofsgård är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan.

I den rollen avskiljs man och inträder ansvaret att förkunna kyrkans lära och Guds ord.

Det betyder att som avskild pastor kan man således bortse från skapelseordningen och orden om att Herren skapade oss till man och kvinna. Dvs beslutet om kön är en del av skapelsen och den helhet som är tänkt för oss människor

Nu ställer sig Olofsgård i en position där han proklamerar en dekonstruktion av skapelseordningen som Herren bestämt

Du är inte man eller kvinna som när du lämnade moderlivet När du är 16 kan du SJÄLV välja det du vill och välja bort den gåva Herren gav Dig i din tillkommelse.

Den ideologiska omsvängningen må vara en del i politiken men utifrån bibeltro är det ju gravt tokigt. Indikationerna är tyvärr supertydliga att det handlar om inspiration och styrning inte från Herren utan från Ischtar.

Equmeniakyrkan har ju på många sätt påverkats av och närmats sig Ischtar. Det finns många indikationer på detta. Tyvärr. Några är stöd och support och deltagande i Pride. Läser man berättelser om historiska parader till Ishtar kan man tro att det är en direkt beskrivning Pride fest.Syn på äktenskap osv är andra indikationer.

Nu står Equmeniakyrkan och Olofsgård med i Ishtars lärjungars flock. Kommande vecka går han in i rollen som destruerade av Skaparens syn och tanke på vad som är man och kvinna. Arenan i kampen mot skapelseordningen blir Sveriges riksdag.

Herre förbarma Dig.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Kristendomens största villolära genom tiderna. Del II

Ett par exempel på ” döper vi dem direkt så håller det också ”.

Först vill jag dock tillägga att det är väldigt viktigt att den som undervisar om frälsning också undervisar om dopet, så att det väckts en längtan efter dopet. Och så att initiativet till dopet kommer från den som tagit emot frälsning. Läs t.ex. om den egyptiske hovmannen som fick uppleva omvändelse och tro i sin praktfyllda vagn tillsammans med Filippus och en så bra undervisning att han genast då han fick se vatten ville bli döpt. Apg. 8.

Det stora exemplet på ett direktdop efter att ha ändrat sitt sinne eller omvänt sig är ju det klassiska exemplet i Apostlagärningarnas andra kapitel: ”Omvänd er och låt döpa er ”. Och det gjorde man. Tänk vilket besvär och arbete det innebar att låta döpa omkring 3000 personer omgående. Idag skulle prästerskapet säga: ”Kom tillbaks om en månad så ska vi se ifall ni menar allvar med er kristna tro och så kanske vi kan döpa 500 åt gången för att inte i onödan reta upp stadsborna och hinna göra det på ett värdigt sätt”.

Men det mest spännande exemplet på ett omedelbart dop efter att ha tagit emot Jesus Kristus i tro är nog hämtat från 16: kapitlet i samma bok: Fängelsechefen i Filippi hade medverkat till att Paulus och Silas hade blivit piskade och inlåsta i innersta fängelsehålan dit Gud sände en jordstöt så att alla bojor löstes och alla dörrar öppnades. Dom flydde inte utan när fångvaktaren som förmodligen tidigare piskat dom kom så förde han ut dem och sa: ” Ni herrar ( obs. titeln ) vad ska jag göra för att bli frälst?” De svarade: ” Tro på Herren Jesus så blir du och med ditt hus frälst!” Och så undervisade de fångvaktaren om tron på Jesus. Sedan kommer det anmärkningsvärda: Vers 33 : ” Och redan under samma timme tog han dem till sig och lät tvätta deras sår och LÄT STRAX DÖPA SIG”. Sedan bjöd ha på mat och dryck och försökte göra det trevligt för Paulus och Silas. Hur hade vi gjort idag? Hade vi tyckt det var så viktigt med dopet att vi utförde det till och med innan vi fått något att äta? Paulus och Silas var säkert både uthungrade och törstiga efter gårdagens strapatser och lidanden. Men dopet och frälsningen kom först, därefter vila. Men det allra märkligaste var kanske att Silas och Paulus därefter frivilligt gick tillbaks till den unkna fängelsehålan istället för att fly. Dock blev de samma förmiddag upprättade och befriade.

En stark berättelse…

Andra påhittade sanningar kring dopet

Augustinus och flera av hans samtida har ställt till mycket oreda. Förutom barndopet som i och för sig kom fram redan på 200-300- talet och ytterligare affischerades av honom finns en lära som ska motivera barndopet och det är arvssynden. Arvssynden som lära strider mot Bibelns grundtankar att var och en är ansvarig för sin egen synd och inte äger någon ärvd synd. Sonen skall inte straffas för Faderns synder, det återkommer i hela Bibeln. Människan har däremot sedan syndafallet en dragning till det onda i form av:

1)                   Gå bort ifrån Gud. ” Vi ville alla vandra vår egen väg”  bort från Gud Jes. 53

2)                   Frestelse eller ska vi säga ont begär.

Bibeln är dock helt klar över att det är synderna, gärningarna som vi en gång skall dömas för och det är Jesu stora sak med oss som tror på honom att han också avlägsnar och överskyler synder. ” För att genom offret av sig själv utplåna synden” Hebr. 9:26. För oss baptister har Augustinus gjort mycket ont. Hans helt stolliga uttolkning av Jesu ord om att ”nödga människorna att komma till bröllopsfesten” uttolkade han som om det är okej att döda människor med annan trosuppfattning. En uppfattning som hängt med många katoliker i åtminstone 1300 år. Till och med Luther köpte delvis den befängda tolkningen. Hur många baptister och troende som dränkts och bränts i Europa under sena medeltiden är det ingen som vet. Så när kända svenska förkunnare bara skriver positivt om kyrkofäderna så uppvisas brist på grundläggande kunskap om de mörka sidorna av vår kyrkohistoria.

Andra vrångbilder kring  barndopet

Hela Romarbrevets undervisning, likaså Galaterbrevet görs om intet med barndopet. Det finns ingen som helst koppling med att begjuta ett spädbarn med den ingående läran i Paulus brev om kopplingarna till död, begravning och uppståndelse som finns i Nya Testamentet. Romarbrevet blir fullständigt obegripligt med läran kring synd, död och uppståndelse.

Personliga reflektioner kring dopet

Detta är mina högst privata observationer som jag ändå vill förmedla. Åsikter som kan förkastas och glömmas bort. Men ändå tankar som dykt upp i mitt inre under ett långt liv som kristen. Något som jag lagt märke till. Flera sunda, fina och aktningsvärda kristna med en äkta tro som ändå uppvisar någon form av psykisk åkomma som inte direkt kan härledas till prövningar, besvärligheter och olyckor i livet.  Kanske inte direkt depression men något åt det hållet hos annars positiva människor. Kan det finnas en koppling till förträngandet av nödvändigheten av att låta sig döpas med troendedopet?

En fråga.

Den stora grejen med dopet…

Jag minns min i gröna ungdom då jag hade fått fatt i en bok av evangelisten Frank Mangs där han skrev i den att om man skulle kunna bli till välsignelse för andra och få del i Guds kraft att man behövde göra en upplevelse av vad han kallade – dopet i den Helige Ande – . För en ung tonårspojk med livet framför sig och gillade sport och tuffa tag verkade det hela lite världsfrånvänt. Helig – den Helige Ande- det kunde nog vara bra och riktigt, men jag blev lite avvaktande, inte direkt rädd men var lite försiktig. Ville inte bli en över-helig konstig typ som bara passade in i kyrkan. Så jag vågade inte be om dopet i den Helige Ande. Först ett tag efteråt då jag märkte att min nyvunna tro började tyna bort trots ansträngningar att hålla den kvar hade jag blivit övertygad om vikten av att låta döpa mig och glömma sitt barndop. Det skedde en förändring. Efter dopet fick jag uppleva att min tro som gått upp och ned i kapp med omständigheterna började stabiliseras och sakta utvecklas uppåt. Jag fick också en stark längtan att fö uppleva dopet i den Helige Ande och började tro vad Frank Mangs skrev i en annan bok. Den andliga människan blir den mest NATURLIGA  människa som man kan tänka. Den Helige Ande frigör människan och fyller henne med Anden frukt: Frid, glädje och kärlek.

Om vi nu går tillbaks vad Bibeln säger om detta finner vi de viktiga orden som Petrus uttalade på pingstdagen i Jerusalem: –Omvänd er – Låt döpa er – Då, skall ni bli döpta i Helig Ande–

Det finns alltså ett tydligt löfte och krav för att få del av den Helige Ande. Omvändelse och dop i vatten—Då…

Detta är det viktigaste med dopet i vatten. Jag vet att Herren någon gång har gjort undantag för den regeln både i Bibeln och i samtiden. Att ändå få uppleva dopet i den Helige Ande. Men då handlar det om sådana undantag som är starkt motiverade. T.ex för att nå hedningar i Apg. 10 eller sådana som aldrig hört talas om troendedopet. ( katolikerna i samband med karismatisk upplevelse ). Men regeln är som sagt; omvändelse, dop och andeuppfyllelse. Och hedningarna i Apg. 10 fick genast döpa sig i vatten efter andedopet i efterhand.

Som min gamla mattelärare sa: Undantaget bekräftar regeln…

 

Torbjörn S Larsson

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Kristusliv | Lämna en kommentar

Kristendomens största villolära genom tiderna

Kristendomens största villolära genom tiderna. Ja, vad är det? Vad är det som gjort den största skadan på en personlig kristen tro? Förslagen kan vara många. Katolikernas månghundraåriga försök att hindra vanligt folk att själva läsa Bibeln kan vara ett svar, men det  är dock inte en direkt villolära. En villolära är något mer handfast. Ett försök att läromässigt vrida Guds kraft och liv ur den enskildes praktiska liv.

Jag hävdar att barndopet är den största villoläran.

Varför? Jo, därför att den bär med sig flera praktiska konsekvenser som kanske inte direkt syns utan erfarenhet och en djupare inblick. En lära som kastrerar del av kristendomen och även  glädjen.

En av dessa viktiga konsekvenser som brukar saknas i en barndöpt människas liv är frälsningsvisshet. Visshet om den personliga frälsningen är en förutsättning för fasthet och en ogrumlad tro som ger glädje. Bibeln säger tydligt att genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Ett sätt att bekänna och visa sin omvändelse för andevärlden, medmänniskor och sig själv är att omgående låta döpa sig. Detta offentlig dop kan i någon mån påminna om vigselakten i äktenskapet. Man gör det en gång för alla och tvivlar sedan inte på att man är gift. En visshet att man hör ihop. Detta äktenskap behöver inte bekännas om och om igen. Man är gift. Därför är det något verkligt osunt när Svenska kyrkan och besläktade samfund åter och åter står upp och gör Bekännelsen. Trosbekännelsen.

” Vi tror på Gud allsmäktig osv ”. 

I grunden är detta bekännande ett uttryck för bristande visshet då man skall kungöra för sig själv och andra att man tillhör Herren. Vecka ut och vecka in står man där och bekänner utan att någonsin få denna visshet som ett enkelt troende/frälsningsdop kan ge.

Konstig lära.

Då man försöker förstå argumenten från barndöparna hur hela denna konstiga lära med barndopet uppkommit samtidigt som en tydligt bristande visshet om frälsningen finns i deras predikningar. Ja, läser man deras skrifter och postillor så finner man cirkelresonemang och argument som inte leder någonstans. Och då talar jag om de i mitt tycke mest intelligenta och begåvade predikanter jag studerat. Martin Luther, C.O. Rosenius, P. P. Waldenström och norske O. Hallesby. Fantastiska predikanter med stor andlig rikedom som gett mig oerhört mycket och som jag inte på något sätt kan jämföra mig med. Men som tyvärr på något sätt sätt fastnat och uppfostras i denna för dem omistliga tradition. För det Bibeln lär ut är en helt annorlunda lära och det finns inte ett enda stöd i Bibeln för barndopet. Okej, jag vet att min tonårslärare sa ” han lät döpa sig med hela sitt hus” som argument för barndopet. Men det är absolut inte okej att grunda och koka ihop en helt annorlunda doplära med konfirmation, barnbegjutning, faddrar och vattenstänkning av spädbarn. Sannolikheten att det fanns spädbarn hos en chef i mogen ålder för fängelset är i mitt tycke minimalt. En fängelsechef var välavlönad och hade tjänare och tjänarinnor och också säkert barn som ’ hörde till hans hus’. Men oavsett detta och att som barndöparna gjort grunda en `hitta-på-lära`av detta bibelord är helt förkastligt. I synnerhet när nya testamentets doplära är så entydig. Jag vet inte ens om de av de kristna samfunden allmänt betraktade villoläro-samfunden sysslar med sådant. Dock finns det en nutida motsvarighet…

Så långt ifrån ett riktigt dop man kan komma, men förståeligt med tanke på massiv katolsk påverkan och hindrande av bibelläsning på landets språk.-

En annan praktisk konsekvens är det som Paulus talar om i Romarbrevet 6 : ” Eller vet ni inte, att vi, så många som döptes till Kristus Jesus döptes till hand död” v.3.  Synden  som omger oss och vill dra oss från Kristus ”hur skulle vi ännu kunna leva i den?” v2. Då vi låter döpa oss är det något inom oss som drar ner oss som stannar kvar i dopgraven. Det direktföljande dopet efter frälsningsupplevelsen hindrar fienden att nå oss och förgöra oss. Jämför Israels barns uttåg ur röda havet där folket ’döptes’ till Moses och fienden gick under då havet kom tillbaka. De blev ögonblickligen befriade. Vi har många gånger begått ett allvarligt fel då vi väntat med att döpa t.ex. alkoholister som velat bli kristna. Vi ska först se att det håller… När det är precis tvärtom. Döper vi dem bibliskt direkt så håller det också.

Slut del I

Torbjörn S Larsson

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning | Lämna en kommentar