Equmeniapastor och riksdagsman röstar bort Guds skapelse ifråga om begreppet man och kvinna

Kommande vecka skall riksdagen besluta om huruvida den enskilde från 16 års ålder skall få avgöra vilket kön man tillhör.

Alltså en okulär eller en hormonell granskning skall nu ersättas av en individuell känsla av önskat kön frikopplat det kön man är fysiskt biologiskt ockulärt, Då gäller en kommande riksdags beslut att om en människa har en kropp med penis kan människa få bli registrerad som kvinna fast människan objektivt uppenbart är man då kvinnor saknar penis.

Men nu vill många politiker lämna det objektiva biologiska och faktiska och känslan från individen att bli betraktad som kvinna blir ny grund för vad som är kön,

Ytterst märkligt

Rader av tunga experter inom medicin barn och psykologi avstyrker med kraft

I en tv debatt möttes representanter från ja och nejsidan

Ja till avveckling av biologiskt kön är Liberalerna som företräddes i debatten av riksdags mannen Jakob Olofsgård. Han förespråkade med emfas vikten av att varjeperson skall få avgöra sitt kön. Jo så är det..

Jakob Olofsgård  (Lib)

Olofsgård har nu blivit partisekreterare i Liberalerna

Det som är anmärkningsvärt är att Olofsgård är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan.

I den rollen avskiljs man och inträder ansvaret att förkunna kyrkans lära och Guds ord.

Det betyder att som avskild pastor kan man således bortse från skapelseordningen och orden om att Herren skapade oss till man och kvinna. Dvs beslutet om kön är en del av skapelsen och den helhet som är tänkt för oss människor

Nu ställer sig Olofsgård i en position där han proklamerar en dekonstruktion av skapelseordningen som Herren bestämt

Du är inte man eller kvinna som när du lämnade moderlivet När du är 16 kan du SJÄLV välja det du vill och välja bort den gåva Herren gav Dig i din tillkommelse.

Den ideologiska omsvängningen må vara en del i politiken men utifrån bibeltro är det ju gravt tokigt. Indikationerna är tyvärr supertydliga att det handlar om inspiration och styrning inte från Herren utan från Ischtar.

Equmeniakyrkan har ju på många sätt påverkats av och närmats sig Ischtar. Det finns många indikationer på detta. Tyvärr. Några är stöd och support och deltagande i Pride. Läser man berättelser om historiska parader till Ishtar kan man tro att det är en direkt beskrivning Pride fest.Syn på äktenskap osv är andra indikationer.

Nu står Equmeniakyrkan och Olofsgård med i Ishtars lärjungars flock. Kommande vecka går han in i rollen som destruerade av Skaparens syn och tanke på vad som är man och kvinna. Arenan i kampen mot skapelseordningen blir Sveriges riksdag.

Herre förbarma Dig.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kristendomens största villolära genom tiderna. Del II

Ett par exempel på ” döper vi dem direkt så håller det också ”.

Först vill jag dock tillägga att det är väldigt viktigt att den som undervisar om frälsning också undervisar om dopet, så att det väckts en längtan efter dopet. Och så att initiativet till dopet kommer från den som tagit emot frälsning. Läs t.ex. om den egyptiske hovmannen som fick uppleva omvändelse och tro i sin praktfyllda vagn tillsammans med Filippus och en så bra undervisning att han genast då han fick se vatten ville bli döpt. Apg. 8.

Det stora exemplet på ett direktdop efter att ha ändrat sitt sinne eller omvänt sig är ju det klassiska exemplet i Apostlagärningarnas andra kapitel: ”Omvänd er och låt döpa er ”. Och det gjorde man. Tänk vilket besvär och arbete det innebar att låta döpa omkring 3000 personer omgående. Idag skulle prästerskapet säga: ”Kom tillbaks om en månad så ska vi se ifall ni menar allvar med er kristna tro och så kanske vi kan döpa 500 åt gången för att inte i onödan reta upp stadsborna och hinna göra det på ett värdigt sätt”.

Men det mest spännande exemplet på ett omedelbart dop efter att ha tagit emot Jesus Kristus i tro är nog hämtat från 16: kapitlet i samma bok: Fängelsechefen i Filippi hade medverkat till att Paulus och Silas hade blivit piskade och inlåsta i innersta fängelsehålan dit Gud sände en jordstöt så att alla bojor löstes och alla dörrar öppnades. Dom flydde inte utan när fångvaktaren som förmodligen tidigare piskat dom kom så förde han ut dem och sa: ” Ni herrar ( obs. titeln ) vad ska jag göra för att bli frälst?” De svarade: ” Tro på Herren Jesus så blir du och med ditt hus frälst!” Och så undervisade de fångvaktaren om tron på Jesus. Sedan kommer det anmärkningsvärda: Vers 33 : ” Och redan under samma timme tog han dem till sig och lät tvätta deras sår och LÄT STRAX DÖPA SIG”. Sedan bjöd ha på mat och dryck och försökte göra det trevligt för Paulus och Silas. Hur hade vi gjort idag? Hade vi tyckt det var så viktigt med dopet att vi utförde det till och med innan vi fått något att äta? Paulus och Silas var säkert både uthungrade och törstiga efter gårdagens strapatser och lidanden. Men dopet och frälsningen kom först, därefter vila. Men det allra märkligaste var kanske att Silas och Paulus därefter frivilligt gick tillbaks till den unkna fängelsehålan istället för att fly. Dock blev de samma förmiddag upprättade och befriade.

En stark berättelse…

Andra påhittade sanningar kring dopet

Augustinus och flera av hans samtida har ställt till mycket oreda. Förutom barndopet som i och för sig kom fram redan på 200-300- talet och ytterligare affischerades av honom finns en lära som ska motivera barndopet och det är arvssynden. Arvssynden som lära strider mot Bibelns grundtankar att var och en är ansvarig för sin egen synd och inte äger någon ärvd synd. Sonen skall inte straffas för Faderns synder, det återkommer i hela Bibeln. Människan har däremot sedan syndafallet en dragning till det onda i form av:

1)                   Gå bort ifrån Gud. ” Vi ville alla vandra vår egen väg”  bort från Gud Jes. 53

2)                   Frestelse eller ska vi säga ont begär.

Bibeln är dock helt klar över att det är synderna, gärningarna som vi en gång skall dömas för och det är Jesu stora sak med oss som tror på honom att han också avlägsnar och överskyler synder. ” För att genom offret av sig själv utplåna synden” Hebr. 9:26. För oss baptister har Augustinus gjort mycket ont. Hans helt stolliga uttolkning av Jesu ord om att ”nödga människorna att komma till bröllopsfesten” uttolkade han som om det är okej att döda människor med annan trosuppfattning. En uppfattning som hängt med många katoliker i åtminstone 1300 år. Till och med Luther köpte delvis den befängda tolkningen. Hur många baptister och troende som dränkts och bränts i Europa under sena medeltiden är det ingen som vet. Så när kända svenska förkunnare bara skriver positivt om kyrkofäderna så uppvisas brist på grundläggande kunskap om de mörka sidorna av vår kyrkohistoria.

Andra vrångbilder kring  barndopet

Hela Romarbrevets undervisning, likaså Galaterbrevet görs om intet med barndopet. Det finns ingen som helst koppling med att begjuta ett spädbarn med den ingående läran i Paulus brev om kopplingarna till död, begravning och uppståndelse som finns i Nya Testamentet. Romarbrevet blir fullständigt obegripligt med läran kring synd, död och uppståndelse.

Personliga reflektioner kring dopet

Detta är mina högst privata observationer som jag ändå vill förmedla. Åsikter som kan förkastas och glömmas bort. Men ändå tankar som dykt upp i mitt inre under ett långt liv som kristen. Något som jag lagt märke till. Flera sunda, fina och aktningsvärda kristna med en äkta tro som ändå uppvisar någon form av psykisk åkomma som inte direkt kan härledas till prövningar, besvärligheter och olyckor i livet.  Kanske inte direkt depression men något åt det hållet hos annars positiva människor. Kan det finnas en koppling till förträngandet av nödvändigheten av att låta sig döpas med troendedopet?

En fråga.

Den stora grejen med dopet…

Jag minns min i gröna ungdom då jag hade fått fatt i en bok av evangelisten Frank Mangs där han skrev i den att om man skulle kunna bli till välsignelse för andra och få del i Guds kraft att man behövde göra en upplevelse av vad han kallade – dopet i den Helige Ande – . För en ung tonårspojk med livet framför sig och gillade sport och tuffa tag verkade det hela lite världsfrånvänt. Helig – den Helige Ande- det kunde nog vara bra och riktigt, men jag blev lite avvaktande, inte direkt rädd men var lite försiktig. Ville inte bli en över-helig konstig typ som bara passade in i kyrkan. Så jag vågade inte be om dopet i den Helige Ande. Först ett tag efteråt då jag märkte att min nyvunna tro började tyna bort trots ansträngningar att hålla den kvar hade jag blivit övertygad om vikten av att låta döpa mig och glömma sitt barndop. Det skedde en förändring. Efter dopet fick jag uppleva att min tro som gått upp och ned i kapp med omständigheterna började stabiliseras och sakta utvecklas uppåt. Jag fick också en stark längtan att fö uppleva dopet i den Helige Ande och började tro vad Frank Mangs skrev i en annan bok. Den andliga människan blir den mest NATURLIGA  människa som man kan tänka. Den Helige Ande frigör människan och fyller henne med Anden frukt: Frid, glädje och kärlek.

Om vi nu går tillbaks vad Bibeln säger om detta finner vi de viktiga orden som Petrus uttalade på pingstdagen i Jerusalem: –Omvänd er – Låt döpa er – Då, skall ni bli döpta i Helig Ande–

Det finns alltså ett tydligt löfte och krav för att få del av den Helige Ande. Omvändelse och dop i vatten—Då…

Detta är det viktigaste med dopet i vatten. Jag vet att Herren någon gång har gjort undantag för den regeln både i Bibeln och i samtiden. Att ändå få uppleva dopet i den Helige Ande. Men då handlar det om sådana undantag som är starkt motiverade. T.ex för att nå hedningar i Apg. 10 eller sådana som aldrig hört talas om troendedopet. ( katolikerna i samband med karismatisk upplevelse ). Men regeln är som sagt; omvändelse, dop och andeuppfyllelse. Och hedningarna i Apg. 10 fick genast döpa sig i vatten efter andedopet i efterhand.

Som min gamla mattelärare sa: Undantaget bekräftar regeln…

 

Torbjörn S Larsson

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Kristusliv | Lämna en kommentar

Kristendomens största villolära genom tiderna

Kristendomens största villolära genom tiderna. Ja, vad är det? Vad är det som gjort den största skadan på en personlig kristen tro? Förslagen kan vara många. Katolikernas månghundraåriga försök att hindra vanligt folk att själva läsa Bibeln kan vara ett svar, men det  är dock inte en direkt villolära. En villolära är något mer handfast. Ett försök att läromässigt vrida Guds kraft och liv ur den enskildes praktiska liv.

Jag hävdar att barndopet är den största villoläran.

Varför? Jo, därför att den bär med sig flera praktiska konsekvenser som kanske inte direkt syns utan erfarenhet och en djupare inblick. En lära som kastrerar del av kristendomen och även  glädjen.

En av dessa viktiga konsekvenser som brukar saknas i en barndöpt människas liv är frälsningsvisshet. Visshet om den personliga frälsningen är en förutsättning för fasthet och en ogrumlad tro som ger glädje. Bibeln säger tydligt att genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Ett sätt att bekänna och visa sin omvändelse för andevärlden, medmänniskor och sig själv är att omgående låta döpa sig. Detta offentlig dop kan i någon mån påminna om vigselakten i äktenskapet. Man gör det en gång för alla och tvivlar sedan inte på att man är gift. En visshet att man hör ihop. Detta äktenskap behöver inte bekännas om och om igen. Man är gift. Därför är det något verkligt osunt när Svenska kyrkan och besläktade samfund åter och åter står upp och gör Bekännelsen. Trosbekännelsen.

” Vi tror på Gud allsmäktig osv ”. 

I grunden är detta bekännande ett uttryck för bristande visshet då man skall kungöra för sig själv och andra att man tillhör Herren. Vecka ut och vecka in står man där och bekänner utan att någonsin få denna visshet som ett enkelt troende/frälsningsdop kan ge.

Konstig lära.

Då man försöker förstå argumenten från barndöparna hur hela denna konstiga lära med barndopet uppkommit samtidigt som en tydligt bristande visshet om frälsningen finns i deras predikningar. Ja, läser man deras skrifter och postillor så finner man cirkelresonemang och argument som inte leder någonstans. Och då talar jag om de i mitt tycke mest intelligenta och begåvade predikanter jag studerat. Martin Luther, C.O. Rosenius, P. P. Waldenström och norske O. Hallesby. Fantastiska predikanter med stor andlig rikedom som gett mig oerhört mycket och som jag inte på något sätt kan jämföra mig med. Men som tyvärr på något sätt sätt fastnat och uppfostras i denna för dem omistliga tradition. För det Bibeln lär ut är en helt annorlunda lära och det finns inte ett enda stöd i Bibeln för barndopet. Okej, jag vet att min tonårslärare sa ” han lät döpa sig med hela sitt hus” som argument för barndopet. Men det är absolut inte okej att grunda och koka ihop en helt annorlunda doplära med konfirmation, barnbegjutning, faddrar och vattenstänkning av spädbarn. Sannolikheten att det fanns spädbarn hos en chef i mogen ålder för fängelset är i mitt tycke minimalt. En fängelsechef var välavlönad och hade tjänare och tjänarinnor och också säkert barn som ’ hörde till hans hus’. Men oavsett detta och att som barndöparna gjort grunda en `hitta-på-lära`av detta bibelord är helt förkastligt. I synnerhet när nya testamentets doplära är så entydig. Jag vet inte ens om de av de kristna samfunden allmänt betraktade villoläro-samfunden sysslar med sådant. Dock finns det en nutida motsvarighet…

Så långt ifrån ett riktigt dop man kan komma, men förståeligt med tanke på massiv katolsk påverkan och hindrande av bibelläsning på landets språk.-

En annan praktisk konsekvens är det som Paulus talar om i Romarbrevet 6 : ” Eller vet ni inte, att vi, så många som döptes till Kristus Jesus döptes till hand död” v.3.  Synden  som omger oss och vill dra oss från Kristus ”hur skulle vi ännu kunna leva i den?” v2. Då vi låter döpa oss är det något inom oss som drar ner oss som stannar kvar i dopgraven. Det direktföljande dopet efter frälsningsupplevelsen hindrar fienden att nå oss och förgöra oss. Jämför Israels barns uttåg ur röda havet där folket ’döptes’ till Moses och fienden gick under då havet kom tillbaka. De blev ögonblickligen befriade. Vi har många gånger begått ett allvarligt fel då vi väntat med att döpa t.ex. alkoholister som velat bli kristna. Vi ska först se att det håller… När det är precis tvärtom. Döper vi dem bibliskt direkt så håller det också.

Slut del I

Torbjörn S Larsson

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning | Lämna en kommentar

Jultankar. – oss är frälsare född

 

Julen är här och vi har alla mycket att göra. Det ska helst vara fint och fejat till jul, sådan är traditionen. Det viktigaste, Jesu födelse och betydelse får inte komma i skymundan. Jag var på en fin julkonsert igår, dock utan att Jesu namn nämndes…

Här vill jag i alla fall lyfta fram Jesus och inte bara Jesusbarnet utan hans frälsargärning som kommer till uttryck i två fina psalmer som ofta sjungs till Jul. Den ena är en hyllning ur sången

” Stilla Natt ” där en versavslutning mäktigt förkunnar – ”oss är en frälsare född”.

Den andra är lika högtidlig och fin och börjar med de välkända orden: ” Det är en ros utsprungen”.

Tredje versen har ett djupt budskap

3. Den späda rosen fina

Som doftar salighet,

I mörkret månde skina,

Besegra dunkelhet.

Sann Gud och männska sann,

Oss arma människor frälsa

Från synd och nöd han kan.

Jesus är den ende som kan frälsa och hjälpa oss ur ångest, bedrövelse, livströtthet och svårmod. Ingen annan kan det eftersom det nyss nämnda är kopplat till synd och överträdelse mot Guds lagar. Psykologer och andra duktiga människor står hjälplösa inför synd- och skuldproblemen som endast Jesus kan lyfta av.

Han är verkligen en frälsare!

Jag avslutar med fjärde versen som andas hopp och ljus och tacksägelse.

4. O Jesu, dem som klaga

I denna jämrens dal

Nu med din hjälp ledsaga

Till faderns fröjdesal.

Ja, i din faders hus

Låt oss dig evigt lova

I salighet och ljus

 

Torbjörn S Larsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

ÅTERPUBLICERING AV BLOGGINLÄGG FRÅN 2021. INLÄGG AVSEENDE 2023 ÅRS PRISTAGARE INFÖR VAL 2024 PUBLICERADES I FÖREGÅENDE INLÄGG HÄR PÅ KLASSISK BAPTISM. “Debattartikel från Klassisk Baptism i Världen idag om Martin Luther King-priset

(KOMMENTAR FÖR NU: I blogginlägget före detta behandlades Equmeniakyrkans och SKR arbete med att ta fram MLK pristagare. Under flera år ja ända sedan Mikael Wiehe blev första pristagaren har valberedningens förslag och beslut lyft fram i förhållande till prisets innebörd och baptistpastor Kings gärning och roll. Dr King var baptist. Svenska baptistsamfundet hade en ledande roll vid initiering av priset. Prisutdelarna tycks nära nog systematiskt undviket pristagare som delade Dr Kings kristna värdegrund. Det är sorgligt. Linjen från kommunisten Wiehe till Oden dyrkare 2023 går via en serie av märkliga relationer där också Hamas figurerar. 2009 gick priset till Mariam Osman Sherifay. En person som i maj 2006 bjöd in Hamas till överläggning i riksdagen då hon pga av att Hamas. “delvis” terrorstämplats  av EU (ordet delvis kommer från personens beteckning) Det finns alltså skäl att reflektera över hur prisets huvudmän/kvinnor agerar då de faktiskt inte företräder sig själva utan Sveriges kristna råd och Equmeniakyrkan. Det märks liksom inte….

Härefter text från 2021.”

Under rubriken “SKR:s Martin Luther King-pris har vänsterpolitisk slagsida” publicerade tidningen Världen idag den 2/2 en debattartikel från Klassisk Baptism om Martin Luther King-priset. Artikeln kan läsas här nedan i något förlängd version och med noter till våra påståenden inlagda i artikeln.  

Martin Luther Kingpriset – med stark politisk slagsida

Kristna kyrkor brukar sällan tala väl om skadegörelse, inbrott, stöld, revolutionär kommunism eller acceptera samarbete med terrorism och islamism. Men när Sveriges kristenhet delar ut Martin Luther King-priset är frågan vilka krafter som egentligen främjas? Priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna råd. En genomgång av pristagarna blir en märklig historia.

Martin Luther King blev på slutet hårt anklagad av sina motståndare för att vara kommunist, vilket han alltid tillbakavisade[1][2]. Det har inte hindrat juryn från att skapa ett politiskt vänsterpris. Den första pristagaren(2005) var sångaren Mikael Wiehe som stolt vunnit Leninpriset och länge kallade sig kommunist[3]. Pristagaren i baptistpastor Kings anda skriver på sin hemsida att ”Gud uppfyller alla kriterier för en psykopat[4].

Mariam Osman Sherifay(pristagare 2009) bjöd som riksdagsledamot för (S) in terroristklassade Hamas till riksdagen för samtal[5]. Jason Diakité – sångaren Timbuktu(2010) eldade massorna på SSU-konferenserna[6] som aktiv i (S)[7] och hans näst kändaste sångstrof är nog ”Dunka Jimmie gul & blå, hissa i en flaggstång[8]. Maj-Britt Theorin(2013), känd socialdemokratisk politiker[9]. Nabila Abdul Fattah(hedersomnämnande 2014) aktivist inom Revolutionär Kommunistisk Ungdom och fått Kommunisternas kulturstipendium[10]. Foujan Rouzbeh(hedersomnämnande 2014) riksdagskandidat för (Fi)[11] och ledarskribent på marxistiska Flamman[12]. Martin Schibbye(2017) med bakgrund som redaktör på Revolutionär Kommunistisk Ungdoms tidning Rebell[13] som drev åsikten att ”Sverige kan bara omdanas med väpnad revolution[14][15].

Vi kan tänka oss lämpliga pristagare från hela det politiska spektrat men bland MLK-prisets vinnare hittar vi ingen med politisk markör till höger om (S). Det säger ganska mycket om juryns ideologiska hemvist.

Martin Luther King reagerade starkt och läxade upp svarta som mobiliserat genom stenkastning och plundrat affärer, vilket inte hindrat den svenska juryn från att ge en rad MLK-priser för inbrott och skadegörelse. Annika Spalde(2011) vann priset för djurrättsengagemang samt inbrott och skadegörelse inom försvarsindustrin både i England och i Sverige[16], för vilket hon avtjänat två halvårs fängelsestraff[17]. Martin Smedjeback(2014) vann priset för samma sak men har även angripit vanliga svenska bönder genom ”djurfritagningar” av grisar, fisk, hönor, kalkoner och kaniner och avtjänat minst fyra fängelsestraff[18]. Att MLK-juryn uppskattar Smedjeback särskilt syns genom att han är både initiativtagare, pristagare och jurymedlem för priset, som den ateist han är[19][20][21].

Extinction Rebellion Sverige(2020) vann priset för klimataktioner som går ut på att lamslå samhället[22] och ofta inbegriper medveten skadegörelse[23], så även vid vissa svenska aktioner[24]. Organisationens upplopp i London orsakade kostnader på ca en halv miljard[25]. Metoden är inte att trotsa orättvisa reserveringar för viss hudfärg utan XRs metod är att lamslå helt vanliga goda samhällsfunktioner som kollektivtrafik eller kommunstyrelsemöten för att visa upp det budskap som man själv har bestämt är viktigare än allt annat[26].

Mest av allt handlade Martin Luther Kings gärning om kampen mot rasismen. I det ljuset blir Bilan Osman(Hedersomnämnande 2014) en märklig vinnare. Osman bekämpar rasismen mot svarta genom att tänka likadant. Hon har bl.a. skrivit Tycka illa om någon på grund av hudfärg är inte rasism[27] och ”För var dag som går så pallar jag inte med vita människor”[28].

Osman var en av fem kvinnor som hyllades på grund av ”Hijabuppropet”[29], med syfte att normalisera slöjan[30]. Det var ju i sig kontroversiellt eftersom juryn helt bortsåg från slöjan som strukturellt verktyg för kvinnoförtryck. Men MLK-priset har också premierat en aktivist med fastställd koppling till islamism och terrorism. Fatima Doubakil var en i gruppen 2014 som senare med en annan kvinna blev utpekad av Göteborgs kommunalråd Ann-Sofie Hermansson som extremist och att hon försvarat terrorister. Kvinnorna stämde Hermansson men Tingsrätten fastställde att kommunalrådet haft skälig grund för sina uttalanden på grund av kvinnornas ståndpunkter och uttalanden[31][32][33]. Kvinnorna har bjudit in flera terrordömda talare[34][35].

2021 års MLK-pris gick till ”Goda grannar” och projektets huvudmän Svenska Kyrkan, Islamic Relief och Stockholms moské. Flera mycket noggranna debattörer har kunnat visa såväl Stockholms moskés som Islamic Reliefs kopplingar till Muslimska Brödraskapet[36][37][38], islamism, terrorklassad verksamhet och uttryck för antisemitism[39][40][41][42].

MLK-priset har varit ideologiskt expansivt och vidgats till ändamål som baptistpastor King inte hade någonting med att göra. Som t.ex. djurrätt, klimatfrågor och svensk asylpolitik[43]. Det är uppenbart att priset styrs utifrån juryns egna ideologiska preferenser och inte Martin Luther Kings.

MLK-priset har ibland gått till bra ändamål men det är sorgligt hur prisets slagsida har förvrängt Martin Luther Kings gärning och motiv. För detta bär självklart huvudmännen ansvar vilket sipprar ner på hela Sveriges kristenhet, för de som ingår som medlemmar i Sveriges kristna råd.

Lars-Göran Berg
Thomas Forslin
Nätverket för klassisk baptism och kristen tro

Publicerat i Baptism, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade | Lämna en kommentar